Region Östergötland

Vårdcentralen Nygatan är årets VFU-plats

[2019-05-17]

Ett välkomnande bemötande, mycket återkoppling och en ambition att göra praktikperioden till en lärorik tid. Det gör Vårdcentralen Nygatan till en perfekt plats för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I dag tog vårdcentralen emot priset som Årets VFU-plats från studentkåren Consensus och programsektionerna på Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Bilden visar Liselott McKenzie, distriktsläkare och huvudhandledare, som tog emot priset tillsammans med Marianne Åkesson, distriktssköterska och huvudhandledare.

Peder Ellison är nytillträdd verksamhetschef för Vårdcentralen Nygatan och stolt över kollegornas arbete med den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentralen.

– I framtiden kommer sannolikt mer sjukvård bedrivas inom primärvården, vilket innebär att vi behöver arbeta proaktivt med kompetensförsörjningen. Ett bra sätt är att ge god handledning och ett bra bemötande för studenter i sin verksamhetsförlagda praktik. Det gör att studenter får en bra upplevelse av primärvården och att de i sin framtida yrkesinriktning kan vara beredda att satsa på primärvården.

Studenterna ska känna sig välkomna

I en stressig vardag är det viktigt att studenterna känner sig välkomna och inte upplever att de är till last för vårdcentralen.

– Tvärt om, vi har mycket att lära av dem, menar Marianne Åkesson, distriktssköterska och huvudhandledare på Vårdcentralen Nygatan, som tillsammans med Liselott McKenzie tog emot priset på Linköpings universitet idag.

Praktisk träning och reflektion kombineras

På Vårdcentralen Nygatan får studenterna gott om utrymme att öva på de praktiska moment som de gått igenom på utbildningen. Efter varje patientbesök ska det finnas möjlighet till reflektion tillsammans med handledaren.

– Vi försöker att pyssla och planera så att studenterna får en så bra VFU som möjligt. Ibland är det svårt att få tiden att räcka till både praktiska moment och reflektion, men vi tror att det kan vara nyttigt för studenten att se hur den sidan av vår arbetsdag ser ut också, berättar Marianne Åkesson.

En personalgrupp som trivs ihop

Dedikerade medarbetare är den viktigaste framgångsfaktorn för att kunna erbjuda en bra VFU-plats, menar verksamhetschef Peder Ellison.

– Här har vi engagerade handledare som tar sitt uppdrag på allvar och prestigelöst delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Liselott McKenzie, distriktsläkare och huvudhandledare, stämmer in och lägger till:

– Vi har en personalgrupp som har roligt och trivs ihop och har respekt för varandras kompetens och kunnande. Jag tror att det smittar av sig på de studenter som kommer till oss för VFU.

Textansvarig: Hanna Olsson, 010-103 25 64

Om Årets VFU-plats
Utnämningen Årets VFU-plats baseras på nomineringar gjorda av studenter som gjort sin praktik på Vårdcentralen Nygatan. Förutom äran och överlämning av ett diplom under prisceremonin på Campus US idag får vårdcentralen ett ekonomiskt bidrag för att köpa tårta att fira med på vårdcentralen.

Motivering
Med ett välkomnande bemötande, mycket återkoppling och en ambition är att göra praktikperioden till en lärorik tid tilldelas priset som Årets VFU-plats Vårdcentralen Nygatan. "Jag har svårt att föreställa mig en bättre VFU-placering inom primärvård. Fantastiska handledare, trevliga kollegor och ett varmt omhändertagande gjorde tiden där både inspirerande och utvecklande. Jag fick ta egna patienter på löpande band i mitt egna undersökningsrum, med ständig återkoppling både på samtal, bedömning och diktering. Jag kände mig alltid välkommen och inga frågor var dumma frågor. Jag fick intrycket av att mina handledare hade som mål att utbilda mig och inspirera mig till att bli en riktigt bra allmänläkare. Och inspirerad, ja, det blev jag verkligen. Jag vill rikta ett stort tack till Nygatans vårdcentral för utmärkt handledning och vidare motivation till läkaryrket.”