Region Östergötland

Vanliga orsaker till skador i vården

[2019-01-22]

Det är fortfarande vanligt att patienter och medarbetare skadas i hälso- och sjukvården och en stor del av skadorna sker i en patientnära situation. Speciellt är fallolyckorna en orsak till skador hos både patienter och medarbetare, visar en studie genomförd av forskare i Region Östergötland i samarbete med Karolinska institutet och Örebro universitet.

Bilden visar forskarna Susanne Kvarnström, Annica Öhrn, Emma Nilsing Strid och Charlotte Wåhlin.

Studien är en del i arbetet med att utveckla säkerhetskulturen för både medarbetare och patienter och bygger på ett samarbete mellan patientsäkerhetsenheten, HR och Arbets- och miljömedicin. I studien har forskarna studerat rapporterade vårdskador och arbetsskador i en region under fyra år. Totalt var det 65 749 händelser som hade registrerats i vårdens system för avvikelserapportering mellan åren 2011 och 2014. Av dessa situationer analyserades runt 11 000 patienter som drabbats av en vårdskada.

– Resultaten visar att 15 procent av vårdskadorna krävde vård och behandling, och att patienterna i 17 procent av händelserna hade fallit. Det var främst i obevakade situationer som patienterna föll, säger Charlotte Wåhlin, forskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland.

Skador bland medarbetare registrerades främst av sjuksköterskor och undersköterskor. 16 procent av arbetsskadorna krävde behandling. Runt 3,5 procent av medarbetarna drabbades av arbetsskador varje år. Vanliga skador var nålstick, våld och hot på arbetsplatsen och skador som skedde under arbetet med personförflyttningar i omvårdnadssituationen. Studien visar att 74 procent av skadesituationerna ägde rum i omvårdnads- och behandlingssituationer. Majoriteten av arbetsskadorna (85 procent) inträffade under själva arbetsdagen, resten på väg till och från arbetet.

– Vi ser att det finns ett behov av samarbete mellan arbetsgivare, anställda och patientrepresentanter för att öka säkerheten och minska skaderisken för både patienter och medarbetare.

Studien visar också på betydelsen av att systematiskt rapportera skador för att bättre kunna identifiera risker och situationer där olyckor sker.

Fortsatt säkerhetsarbete

Resultaten ska användas i det fortsatta säkerhetsarbetet för att minska patienters och medarbetares skaderisk.

– Vi går nu vidare med att analysera intervjuer med medarbetare som varit med om situationer då både de själva och patienten löpte risk eller skadade sig, säger Susanne Kvarnström, forskare och HR-strateg.

– Det är betydelsefullt att vi integrerar riskbedömningar för patienter och för medarbetare för att skapa en säker vårdmiljö menar Annica Öhrn, patientsäkerhetsforskare och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och enhetschef vid ledningsstaben Region Östergötland.

Nästa steg i forskningsstudien är att validera och implementera olika riskbedömningsmetoder inom olika verksamheter, bland annat med fokus på personförflyttningar.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

 

 

Forskarna i studien är Charlotte Wåhlin, forskningsledare, Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland och Karolinska institutet, Susanne Kvarnström, HR, Region Östergötland, Annica Öhrn, Ledningsstaben, Region Östergötland och Emma Nilsing Strid, Region Örebro samt institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Frågor om studien, kontakta forskningsledare Charlotte Wåhlin, charlotte.wahlin@regionostergotland.se