Region Östergötland

VFU-pris till infektionskliniken

Bilden visar huvudhandledarna Karin Wallentinsson och Sandra Sundgren från infektionskliniken, Vrinnevisjukhuset.

[2019-03-22]

VFU-priset 2019 går till infektionskliniken, avdelning 20 på Vrinnevisjukhuset. Kliniken tar med stort engagemang emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning och använder interprofessionella lärandesätt. Till exempel har handledningsmodellen Peer learning utökats till undersköterskor och utländska studenter.

VFU-priset delas ut varje år till en vårdenhet inom Region Östergötland som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Priset delades i går ut på den årliga huvudhandledarkonferensen i Linköping av HR-direktör Zilla Jonsson. Sjuksköterskorna och huvudhandledarna Karin Wallentinsson och Sandra Sundgren från infektionsklinikens avdelning 20 på Vrinnevisjukhuset tog emot prissumman och blommor till sin arbetsplats.

– Det känns jätteroligt att få priset. Vi har en lång tradition av att ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning, känner att det är viktigt och att vi själva utvecklas av att ha studenterna på avdelningen, säger Karin Wallentinsson.

Hon kom själv till infektionskliniken på verksamhetsförlagd utbildning för ett antal år sedan och så har många av kollegorna också kommit hit.

– Vi har lätt att rekrytera sjuksköterskor tack vare att många har varit här på VFU och velat komma tillbaka. Vi har fått en positiv trend, säger Karin Wallentinsson.

Övningar i par

Peer learning är en handledningsmodell där studenterna får handledning och genomför övningar i par samtidigt som de arbetar i ett vårdteam. Det används för sjuksköterskestudenter på många håll i regionen. Infektionskliniken har utökat det och använder det också för handledning av undersköterskor och utländska studenter.

– Vi ser att studenterna blir tryggare i sin roll och tar fler initiativ när de arbetar i par. Det är bra för inlärningen att ha en kollega att bolla med och de tillsammans tar sig an nya utmaningar, säger Sandra Sundgren.

På avdelning 20 har också en studentexpedition byggts upp med informationsmaterial, litteratur och tips på övningar. Här kan studenterna själva lära sig saker om de får en stund över.

Lärande i fokus

Vid årets VFU-konferens för huvudhandledare inom Region Östergötland var förutsättningarna för lärande i fokus. 120 deltagare bjöds på föreläsningar, skratt och mingel. Bland föreläsarna fanns Lars Uhlin, pedagogisk utvecklare vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet, som talade om lärande och lärmiljöer under VFU. Lars Björklund, lektor i naturvetenskap och teknikens didaktik vid Linköpings universitet, avslutade dagen med en inspirerande föreläsning om tyst kunskap som grund för expertis.

Text och foto: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Motiveringar

VFU-priset 2019
Infektionskliniken avdelning 20 Vrinnevisjukhuset
"En verksamhet med stort engagemang för Region Östergötlands utbildningsuppdrag. Ni har på ett strukturerat sätt kvalitetssäkrat handledarrollen genom att till exempel låta nya medarbetare bli trygga i sin yrkesroll inför handledaruppdrag, skapa en tydlig plan för när man går handledarutbildningen och att handledare får bli experter på att handleda studenter från en viss termin. En tydlig struktur för interprofessionellt lärande, där även internationella studenter ingår, som ni vidareutvecklar. Ni har skapat ett bra och genomtänkt metodstöd som kommer att vara till nytta för många, och vi hoppas att priset stärker den fortsatta utvecklingen på er klinik."

Hedersomnämnande
Magtarmmedicinska kliniken, avdelning 18, Universitetssjukhuset i Linköping
"Genom ett det framtagna lärandestödet har ni på ett mycket bra sätt kvalitetssäkrat både studenterna yrkeslärande och det interprofessionella lärandet. Återkoppling till studenter sker på strukturerat sätt både formativt och summativt."