Region Östergötland

Utvecklingsstöd till skolor

[2019-03-11]

Genom projekten PlugIn 1.0 och PlugIn 2.0 samt #jagmed och i samverkan med Skolverket och SKL har Region Östergötland byggt upp stor kunskap och erfarenhet om hur skolor kan minska studiemisslyckande och studieavbrott.

Bilden visar Lasse Jonsson och Josefin Brüde Sundin

Under 2019 erbjuder regionen två heltidstjänster för att stödja grund- och gymnasieskolor, KAA och annan verksamhet i Östergötland som vill utveckla sitt arbete för att undvika att unga hamnar i riskzonen för studiemisslyckanden eller arbetslöshet.

Tyngdpunkten på satsningen ligger på unga i åldern 15-20 år. Men det är även möjligt för grundskolans lägre åldrar att ta del av stödet eller för verksamheter som möter unga över 20 år (exempelvis folkhögskolor).

Stödet syftar till att bygga upp ett eget utvecklingsarbete och bygger på fyra träffar med ca 5-8 veckors mellanrum, där själva det operativa utvecklingsarbetet sker mellan träffarna.

För mer information kontakta:

Lasse Jonsson, strateg med mångårig erfarenhet och kunskap om skol- och verksamhetsutveckling

Josefin Brüde Sundin, vetenskapligt metodstöd/fil.dr.