Region Östergötland

Ungdomars självskattade hälsa minskar

[2019-05-27]

Ungdomars självskattade hälsa har minskat mellan 2014 och 2018. Det gäller oavsett kön och i både årskurs åtta i grundskolan och tvåan på gymnasiet, men är särskilt tydligt bland tjejer i gymnasiet (från 59 till 50 procent). Det visar ungdomsenkäten Om mig, som årligen undersöker hälsa och livsstil hos ungdomar i Östergötland.

Bilden visar en ung kvinna som tittar ut genom ett fönster

– Det verkar vara en trend vi ser. Men minskningen skulle behöva tolkas tillsammans med ungdomarna för att vi ska förstå vad det kan bero på, säger folkhälsovetare Emma Hjälte, Region Östergötland, som är regional samordnare för ungdomsenkäten Om mig.

Analyser visar att ungdomars välmående har samband med trygga relationer, fysisk aktivitet, god sömn och bra självkänsla, medan låg självskattad hälsa är förenat med stress, psykosomatiska besvär och alkoholintag.

I enkäten fick ungdomarna även chans att lyfta fram vad de tycker är mest angeläget att förbättra för unga i dag. Den största angelägenheten är att minska stressen, främst genom förändringar i skolan. De vill också ha stöd för att må bättre, till exempel genom bättre självkänsla och självförtroende och mer kunskap om möjligheter till utbildning och yrke i framtiden. Några efterfrågar också fler mötesplatser och aktiviteter på fritiden liksom strängare regler och mer krav från vuxna.

Vill förändra

– Enkäten ger oss värdefull information om de ungas psykiska hälsa. Det är smärtsamt att se att så många unga i vårt samhälle mår psykiskt dåligt. Det här är något som vi vill göra någonting åt. Vi vill att unga ska få hjälp så tidigt som möjligt när de börjar må dåligt. De ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd med ansvar för frågor kring psykisk hälsa.

En positiv förändring är att alkoholintaget ser ut att minska både i grund- och gymnasieskolan. Men tobaksbruket ligger kvar på ungefär samma nivå som för fem år sedan. I år visade en ny fråga att det är nästan dubbelt så många elever i årskurs åtta som har provat e-cigaretter (20 %) jämfört med vattenpipa (13 %). Var fjärde elev i tvåan på gymnasiet har rökt e-cigarett flera gånger.

Efter förra årets Metoo-rörelse tog enkäten med en fråga om kränkning och diskriminering, vilket ungefär var sjätte ungdom uppger sig ha blivit utsatt för. Det vanligaste skälet, oavsett kön, är att bli kränkt för sitt utseende. Majoritet av de som har blivit kränkta berättar att det har hänt i skolan, men var tredje har också blivit utsatt på internet.

– Bland dem som har blivit kränkta är sexuella trakasserier dubbelt så vanligt bland tjejer (17 %) som killar (8 %) medan det omvända förhållandet gäller för kränkning på grund av etnisk tillhörighet. Men de som är mest utsatta är ungdomar som varken identifierar sig som tjej eller kille, där omkring hälften har blivit diskriminerade för sin könsöverskridande identitet och sexuella läggning, säger Emma Hjälte.

Ungdomsenkäten Om mig genomfördes hösten 2018 för femte året i rad och är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Frågorna i enkäten har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum, 010-103 83 85