Region Östergötland

Två vårdcentraler beviljas tillfälligt listningsstopp

[2019-06-20]

Region Östergötland inför ett tillfälligt listningsstopp vid vårdcentralerna Åby i Norrköping och Kungsgatan i Linköping. Anledningen är att vårdcentralerna inte har kapacitet att ta emot den stora tillströmningen av patienter.

Skylt på vårdcentralen Åby

Vårdcentralerna Åby och Kungsgatan är populära och har under en lång följd av år haft ett högt tryck av invånare som vill lista sig där. De senaste två åren har Vårdcentralen Kungsgatan ökat sin listning med 11 procent och Vårdcentralen Åby med 9 procent.

Båda enheterna har därför gjort en förfrågan om att få införa ett listningsstopp med motiveringen att patientsäkerheten och arbetsmiljön påverkas negativt vid en fortsatt ökad listning av patienter.

Bemanningen i verksamheterna kan för närvarande inte utökas mer då lokalerna inte är dimensionerade för fler medarbetare än vad som i dag finns anställda. Regionens fastighetsförvaltning arbetar nu för att skapa lokaler som är bättre anpassade för verksamheten.

– Region Östergötlands har en restriktiv hållning till listningsstopp med hänsyn till patientens valfrihet och rätten till en jämlik vård. Samtidigt får patientens rätt till en säker vård inte äventyras. Vi har därför beviljat ett tillfälligt listningsstopp för dessa två vårdcentraler, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Listningsstoppet gäller fram till slutet av februari nästa år.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

 

Mer om listning

Listningsstoppet omfattar främst dem som redan i dag är listade på en vårdcentral i länet och vill lista om sig.

Nyinflyttade till länet listas på den geografiskt sett närmsta vårdcentralen om de inte gjort ett aktivt val.

Familjemedlemmar folkbokförda på samma adress kan listas på samma vårdcentral som någon av familjemedlemmarna redan är listad på och personer som bor tillsammans i kommunala särskilda boenden kan lista sig på samma vårdcentral.

Barn 0-5 år kan aktivt listas in på geografiskt sett närmsta vårdcentral som ansvarar för barnets BVC-mottagning. Övriga familjemedlemmar, folkbokförda på samma adress, kan välja samma vårdcentral.