Region Östergötland

Teamarbete mot biverkningar på onkologen

Bilden visar teamet på biverkningsmottagningen.

[2019-01-31]

På onkologiska kliniken i Region Östergötland finns ett multiprofessionellt samarbete som hjälper patienter med biverkningar efter strålbehandling i bäckenet. "Det handlar om extremt livskvalitetsnedsättande besvär", säger överläkaren Annika Holmqvist.

Mottagningen har funnits på onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) i fem år och är relativt unik även på det nationella planet. I gruppen finns specialistsjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, dietist och kurator. Varje år hjälper de mellan 80 och 100 kvinnor som har fått biverkningar i bäckenet efter strålbehandling.

Det rör sig om mag- och tarmbesvär, urinbesvär, smärta, sexuella besvär och lymfödem. Många gånger har patienten flera av dessa samtidigt i varierande grad.

"Se hela patienten"

– Det här är biverkningar som kan komma långt efteråt. I vissa fall handlar det om extremt livskvalitetsnedsättande besvär som till exempel avföringsinkontinens och konstant urinläckage, men med ganska små medel kan vi hjälpa patienten, säger Annika Holmqvist.

Hon fortsätter:
– Vi försöker se hela patienten och alla symtomen. Vi tar ett eller två symtom i taget och jobbar metodiskt. Vi kanske inte kan lösa allt direkt, men över tid uppnår vi resultat.

Exempel på behandlingar är bulkmedel mot diarréer, kostråd, information och träningsråd, kompressionsbehandling, smärtstillande, bäckenbottenträning och lokalt östrogen vid sköra slemhinnor. Överläkaren påpekar att det är viktigt att patienter med så kallade senkomplikationer får träffa en kurator i ett tidigt skede för att våga prata om sina besvär.

För att komma till mottagningen för biverkningar på US behövs en remiss. Vanligast är att patienten kommer från kvinnokliniken, men även kirurgiska kliniken och primärvården kan remittera patienter till mottagningen.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85