Region Östergötland

Talmannen om demokratins utmaningar

Bilden visar Sveriges talman Andreas Norlén

[2019-10-18]

Sveriges talman Andreas Norlén besökte under fredagen regionens och de östgötska kommunernas fullmäktigepresidier för att tala om demokratins utmaningar. "Det är väldigt roligt att vara på hemmaplan och det blev jättebra diskussioner", sa talmannen.

Bilden visar utställningen Ja, må den leva!

Det var till fullmäktigepresidiernas nätverksträff i Regionhuset i Linköping som Andreas Norlén var inbjuden på fredagseftermiddagen.

– Det är ett hedersuppdrag och det var roligt att få prata om demokratins förutsättningar, sa han.

På frågan vilka tre saker som är demokratins största utmaningar svarar talmannen följande:

– Extremistiska rörelser, medborgarnas vikande engagemang och auktoritära regimer i vår omvärld.

Angående demokratins betydelse i Sverige säger Andreas Norlén så här:

– Demokratin är en självklar del av Sverige med alla sina beståndsdelar som mänskliga rättigheter, rättsstat och respekt för minoriteter. Det är tydligt att demokratin är moraliskt överlägsen alla andra samhällssystem och levererar bättre resultat i form av lycka och välstånd till medborgarna.

Demokratin fyller hundra år

Att talmannen föreläste på temat demokrati var ingen tillfällighet. I år är det 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och lika rösträtt. Därför uppmärksammar Region Östergötland jubileet för demokratins genombrott med en utställning i Regionhuset i Linköping.

– Genom den här utställningen bidrar Region Östergötland till att uppmärksamma den svenska demokratins hundraårsfirande. Det blir en kombination av en historielektion och en hyllning till det demokratiska samhället, säger regionfullmäktiges ordförande Mattias Geving (S).

Affischutställningen - som har namnet Ja, må den leva - står i entrén i Regionhuset i Linköping. Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt, som infördes 1921. Beslutet uppmärksammas i ett fyra år långt jubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt. Det görs bland annat i Region Östergötland och till exempel med den här utställningen som riksdagen har tagit fram.

– När min mormor föddes var det bara åtta år sedan kvinnor fått rösta i riksdagsvalet för första gången. Det är bara två generationer bort. Det är lätt att ta vår demokrati för given, men det är upp till varje generation att ge den ny livskraft, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Affischutställningen kan flyttas runt i Region Östergötland och kommer exempelvis att finnas med när regionfullmäktige sammanträder i november.

Textansvarig: Carolina Häggkvist/Cecilia Ottosson, 010- 103 78 29

Denna webbplats