Region Östergötland

Svår förlossningsrädsla kopplas till psykisk ohälsa

[2019-07-25]

Svår förlossningsrädsla kan i många fall kopplas till annan ohälsa, fysisk eller psykisk. Det visar AT-läkaren Louise Möllers doktorsavhandling i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet.

Porträttbild på Louise Möller

Vi ser en utsatt grupp som kan behöva mer stöd före, under och efter graviditeten, säger Louise Möller.

Svår förlossningsrädsla (Fear of childbirth, FOC) drabbar mellan 5 och 20 procent av alla gravida kvinnor.

– Rädslan för förlossningen blir så stark att den stör andra viktiga funktioner i livet, till exempel sömnen. Den kan även utlösa ett undvikande beteende så att kvinnan kan välja kejsarsnitt eller abort för att slippa genomgå en naturlig förlossning, säger Louise Möller.

Avhandlingen undersöker om kvinnor som fött med kejsarsnitt hade fått psykiatrisk vård i öppenvården och slutenvården före och efter förlossningen. Resultaten visar att kvinnor som födde barn med kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla oftare hade vårdats för psykisk sjukdom jämfört med kvinnor som förlöstes på annat sätt.

Stöd i vården

I dag får kvinnor med svår förlossningsrädsla stöd och behandling i vården bland annat med KBT och samtal med barnmorska. Det kan också bli aktuellt med planerat kejsarsnitt, men varje övervägande görs individuellt.

– Utifrån det vi ser i studien är det ett bra stöd, men vi behöver ta på allvar att det här är en utsatt grupp där psykisk ohälsa är vanlig. Annars finns en risk för traumatisering hos vissa kvinnor med FOC.

Vaginism riskfaktor

Det är inte lätt att bota svår förlossningsrädsla. Kvinnor som redan har fött barn kan fortsätta känna rädsla inför kommande förlossningar och den kan även sitta i efter de barnafödande åren.

Avhandlingen visar också att vaginism och vestibulit, vanliga orsaker till samlagssmärta, är riskfaktorer för att drabbas av FOC.

– Vi kan se att kvinnor med samlagssmärta i större utsträckning är barnlösa och detta är också ett tillstånd som behöver uppmärksammas mer, säger Louise Möller.

Text: Maria Carlqvist / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88 

Avhandling: Health, obstetric outcomes and reproduction in women with vulvar pain or primary fear of childbirth

Disputation: 29 maj 2019, IKE, Linköpings universitet