Region Östergötland

Stor nytta av snabbare antibiotika vid sepsis

[2019-05-08]

Tidig upptäckt och rätt antibiotikabehandling är avgörande för överlevnaden vid sepsis, visar en studie som doktoranden och infektionsläkaren Maria Andersson vid infektionskliniken i Östergötland. Studien är nyligen publicerad i European Journal of Infectious Diseases and Microbiology.

Bilden visar en vårdanställd som hämtar antibiotika i ett förråd.

Av 90 patienter med samhällsförvärvad sepsis fick mindre än en av fyra (20 av 87) tidig korrekt antibiotikabehandling. Det visar Maria Anderssons studie, som är genomförd på Universitetssjukhuset i Linköping under åren 2012-2013.

Av de sjukaste patienterna, som hade bedömts med en röd triagenivå eller som utvecklade chock inom 24 timmar, var det endast en av tre (15 av 44 studerade patienter) som fick tidig korrekt antibiotikabehandling. Av dessa avled 13 procent inom 30 dagar, men två av tre fick inte rätt initial behandling och av dessa avled hälften (48 procent) inom 30 dagar.

– Region Östergötland har därefter infört ett sepsislarm som kan utlösas redan i ambulansen på samma sätt som hjärt- och strokelarm. Men fortfarande är det vanligt att vi inte tillräckligt snabbt sätter in rätt antibiotika, säger professor Håkan Hanberger, som är ansvarig för antibiotikariktlinjer i regionen.

En tidigare studie (PLOS ONE 2016) av doktoranden och urologen Martin Holmbom i samma forskargrupp, visade att samhällsförvärvad bakteriemi (bakterier i blodet som man fått utanför sjukhuset) hade ökat cirka 80 procent från 2000 till 2013 i Region Östergötland. Det var främst patienter med underliggande sjukdomar och med nedsatt immunförsvar som stod för ökning och dödlighet kopplad till detta. Martin Holmbom har nyligen följt upp alla patienter med bakteriemi och dessa ökade inte från 2013 till 2016, men antalet har stabiliserats på en hög nivå. Det är cirka 1000 patienter per år som drabbas av bakteriemi i Region Östergötland, enligt Martin Holmbom.

Forskargruppen genomför just nu en studie på 200 patienter med bakteriemi som har avlidit inom 30 dagar och jämför denna grupp med 200 patienter som har överlevt den blodburna infektionen med samma bakterie.

Syftet är att förutsättningslöst kartlägga vad som fördröjer handläggningen och se vad som kan förbättras i kedjan, från att patienten själv inte uppmärksammar att denne är allvarligt sjuk, och därmed inte får rätt råd eller blir missuppfattas av 1177 till fördröjt omhändertagande på akutmottagningen, vårdavdelning eller intensivvården, säger Håkan Hanberger.

Studierna:

Delay of appropriate antibiotic treatment is associated with high mortality in patients with community-onset sepsis in a Swedish setting, European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

14-Year Survey in a Swedish County Reveals a Pronounced Increase in Bloodstream Infections (BSI). Comorbidity - An Independent Risk Factor for Both BSI and Mortality, PLOS ONE 2016.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28