Region Östergötland

Sterilteknisk enhet på Vrinnevisjukhuset invigd

[2019-10-24]

I eftermiddag var det invigning av de ombyggda lokalerna för den steriltekniska enheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping med tal och sedvanlig bandklippning. Lokalerna är helt nyrenoverade och ingår i framtidsprojektet Vision 2020.

Bilden föreställer instrumentteknikerna Pernilla Lagerström och Marie Wallgren.

Enheten är möjligen lite av en doldis för allmänheten men en viktig förutsättning för att operationsverksamheten på Vrinnevisjukhuset ska fungera. På den steriltekniska enheten arbetar totalt 21 personer med att rengöra, funktionskontrollera, packa och sterilisera instrument som används vid operationerna på Vrinnevisjukhuset. Men man levererar också steriliserad utrustning till vårdcentralerna i den östra länsdelen.

– Det är mycket roligt att vi nu är framme vid invigning av den steriltekniska enheten, som är en av Sveriges största sterilcentraler, sa Robert Svensson, verksamhetschef anestesi intensivvårdskliniken på Vrinnevisjukhuset. Det är en bragd, både av personalen på enheten och inom byggverksamheten, att ha utfört ombyggnaden samtidigt som verksamheten har pågått.

– Jag är jättestolt över enheten, sa Jessica Frisk, vårddirektör. Det är ni som ser till att vi övriga kan ta hand om våra patienter.

Efter ytterligare tal av Elisabet Gunnarsson, verksamhetsutvecklare Vision 2020 var det dags att klippa bandet.

– Nu har vi stora, moderna lokaler som ger oss gott om plats att organisera vår verksamhet effektivt och som ger plats för fler maskiner än tidigare, berättade Eva-Lena Persson, vårdenhetschef på den steriltekniska enheten. Vår kapacitet har nära nog fördubblats, vilket behövdes då vi fått ett utökat uppdrag jämfört med tidigare. Bland annat har Vrinnevisjukhuset tagit över den dagkirurgiska verksamheten från Finspång och vi har också fått ett utökat uppdrag gentemot de ögon- och öronkirurgiska verksamheterna.

Text: Pia Jakobsson, telefon 010-103 70 69  

Vision 2020
• Är namnet på det stora projektet för om- och nybyggnationen av Vrinnevisjukhuset som sträcker sig mellan åren 2014 och 2024.
• Sjukhuset byggs till med 40 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär sex fotbollsplaner.
• Det finns ungefär 150 byggarbetare på plats på Vrinnevisjukhuset varje dag.
• Hittills är följande färdigt i projektet: akutvårds- och förlossningsavdelning, dagkirurgi och endoskopi, akut-, hjärt-, infektions- och urologisk mottagning, ambulanshall, huvudentré, självdialysenhet, steriltekniska lokaler samt konferens- och utbildningslokaler.