Region Östergötland

Start för sms-livräddning i Östergötland

Bilden visar en räddningssituation

[2019-10-31]

Den 1 november införs sms-livräddning i Region Östergötland. Genom tjänsten kan frivilliga med kunskaper i hjärt-lungräddning snabbt vara på plats och göra livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp.

Årligen drabbas drygt 6 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Vid hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut som går. Nationella och internationella riktlinjer förespråkar omedelbar start av hjärt-lungräddning (HLR) och att hjärtstartare används inom tre minuter.

Sms-livräddning vid plötsligt hjärtstopp i samhället har visat sig öka tidig HLR innan ambulansen kommit fram. En utvärdering från Stockholm visar att sms-livräddare kom fram till platsen före ambulansen i drygt en fjärdedel av hjärtstoppsfallen.

– Sms-livräddning är ett enkelt sätt att dra nytta av den kunskap som finns hos allmänheten och därmed öka chanserna att rädda liv, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som beslutat att införa sms-livräddare i Region Östergötland.

När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut till de sms-livräddare som befinner sig i det aktuella området. Syftet är att kunna påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på ambulans.

Den som larmas får vägbeskrivning fram till den hjälpbehövande. För att ytterligare öka chansen till överlevnad larmas sms-livräddare även till närliggande hjärtstartare registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister.

Region Östergötland har under flera år har arbetat för att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. Insatserna har resulterat i att Östergötland under tre år haft högst överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Under åren 2015-2018 var det 17,5 procent av de drabbade i Östergötland som överlevde.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

 

Om tjänsten
Tjänsten SMSlivräddare drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Heartrunner Sweden AB och finns i och med att Region Östergötland ansluter sig i fem regioner. Östergötland har redan nu över 1 400 registrerade livräddare som är redo när tjänsten tas i bruk och totalt i landet finns drygt 54 000.

För att bli sms-livräddare krävs att man är över 18 år och har gått en kurs i hjärt- och lungräddning i närtid. Registreringen sker direkt i en app som kan laddas ner från appstore eller google play.

1177.se