Region Östergötland

Start för läkarstudenter på Vrinnevisjukhuset

Bilden visar studenter i en undervisningssal med videoteknik.

[2019-01-22]

När vårterminen 2019 drog igång var det startskottet för någonting nytt på flera sätt – den första kullen av studenter började på sin respektive studieort på LiU:s decentraliserade läkarprogram. 24 av dem på Vrinnevisjukhuset. "Det är ett viktigt steg och stort ansvar för Vrinnevisjukhuset att vi nu får studenter som kommer vara här resten av sin utbildning", säger Jessica Frisk, blivande vårddirektör vid Vrinnevisjukhuset.

Bilden visar Åsa Nilsdotter, studieortsansvarig.

Studenterna går sjätte terminen, K6, och kommer framöver att fortsätta sin utbildning de fem sista terminerna vid någon av studieorterna Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar. Arbetet med decentraliseringen började under 2012 då dåvarande regering beslutade om att utöka antalet platser på läkarutbildningarna i Sverige. 40 av dessa platser fördelades till Linköping vilket gjorde att arbetet med en ny curriculum-utredning drog igång.

Sju år senare sitter 24 förväntansfulla läkarstudenter på Vrinnevisjukhuset i det nybyggda ViN-gården och deltar tillsammans med de andra studieorterna via videolänk i en invigningsceremoni.

"Ett stort lyft"

Tekniken, som går under benämningen "Informations- och kommunikationsteknik" (IKT) låter samtliga orter se och höra varandra via ljud och bild.

Studenterna Caroline Westberg och Linn Werth har Norrköping och Vrinnevi som sin ort och sjukhus. Båda tror att upplägget kommer att bli väldigt bra.

– Att slippa veckopendlandet och leva i en ryggsäck när man är ute på VFU känns som ett stort lyft. Nu är vi på den ort som vi också kommer att praktisera på, säger Caroline Westberg.

– Och sedan kommer det nog bli en väldigt bra proportion mellan just praktiskt arbete och föreläsningar, menar Linn Werth.

Lång erfarenhet

På plats i Norrköping fanns Jessica Frisk, blivande vårddirektör, som välkomnade studenterna tillsammans med Åsa Nilsdotter, studieortsansvarig, och andra representanter för sjukhuset och utbildningen.

– Vi på Vrinnevisjukhuset och i primärvården har en lång erfarenhet av att ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och har också fått priser för olika utbildningsinsatser. Men nu kommer vi att ha studenter här under hela deras resterande utbildning, studenter som har sökt sig just till Vrinnevisjukhuset. Det känns nytt och jätteroligt, säger Jessica Frisk.

Det betyder mycket, både för regionens framtida rekrytering och för Vrinnevisjukhusets utveckling, framhåller hon. Det gynnar kunskapsutvecklingen och gagnar patienterna i slutändan.

Kommer närmare patienterna

Åsa Nilsdotter var också väldigt nöjd över att decentraliseringsarbetet nått i hamn.

– För studenterna blir vinsten bland annat att de kommer att komma närmare patienterna tror jag. Det kommer inte gå lika många studenter per patient som tidigare. Sedan tror jag att vården alltid har en nytta av akademisering – det är viktigt att få in både forskning och studenter i hälso- och sjukvården. Studenter är sällan blyga att säga vad de tycker och det håller verksamheten på tårna och driver den framåt på ett bra sätt, säger Åsa Nilsdotter.

Dekanus Johan D Söderholm mötte studenterna via videolänk från Campus US i Linköping;

– Det känns väldigt spännande att få starta den här satsningen efter så lång tids arbete. Och nu börjar jobbet för att ni ska bli riktigt bra läkare. Utbildningen ska ha en likvärdig kvalitet oavsett var du befinner dig, men vi ska inte heller vara rädda för att dra nytta av varje studieorts styrkor, sa Johan D Söderholm.

Föreläsningar med hjälp av IKT-lösningar kommer att ske en dag i veckan, övrig tid kommer studenterna på K6 ägna sig åt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på respektive orts sjukhus eller i primärvården. Med tiden kommer studenterna vid de olika studieorterna öka till 540 studenter fördelat på de fyra orterna.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, Region Östergötland/ Daniel Windre, Linköpings universitet