Region Östergötland

Sista chansen att slippa influensan

Influensavaccination

[2019-01-11]

Fler östgötar än någonsin har vaccinerat sig mot säsongsinfluensan och ändå finns det vaccin kvar. Därför får nu alla som vill vaccinera sig - även personer utanför riskgrupperna. "Med bara några veckor kvar till influensans högsäsong är det hög tid att vaccinera sig nu", säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

I samband med den nationella vaccinbristen tog Region Östergötland, precis som andra regioner och landsting, beslut om att enbart erbjuda influensavaccin till medarbetare och personer som riskerar att drabbas hårt av influensa. I kombination med en effektiv omfördelning av kvarvarande vaccindoser har Region Östergötland kunnat hushålla med det värdefulla vaccinet och i första hand tillgodose dessa personers behov.

– Nu ser vi att vi har doser kvar och kan därför återigen erbjuda influensavaccination till alla som vill, kommenterar Britt Åkerlind.

I nuläget har ett nittiotal fall av influensa konstaterats i Östergötland, en siffra som kommer att öka de närmaste veckorna. De allra flesta brukar smittas i februari.

– Influensavaccin är det mest effektiva sättet att skydda sig och sin omgivning från att drabbas av sjukdomen eller någon av dess följdsjukdomar. Därför rekommenderar vi alla, och framför allt personer i riskgrupp, att vaccinera sig.

Textansvarig: Hanna Olsson, 010-103 25 64