Region Östergötland

Satsning på pneumokockvaccin till fler

[2019-01-29]

Region Östergötland gör en satsning för att ge fler personer i riskgrupper möjlighet vaccinera sig mot pneumokocker. Två miljoner kronor per år avsätts till en central finansiering av pneumokockvaccin. Dessutom satsas extra medel under 2019 och 2020.

Bilden visar en vaccinationsspruta.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lung-, öron- och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och drabbar framför allt äldre och personer med nedsatt immunförsvar eller kroniska sjukdomar.

För personer som är 65 år och äldre eller tillhör någon riskgrupp är pneumokockvaccination kostnadsfri. Då täckningsgraden för vaccination av patienter i riskgrupper behöver bli högre i Region Östergötland har hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) idag beslutat att avsätta två miljoner kronor per år till en central finansiering av pneumokockvaccin. Sjukhuskliniker och vårdcentraler som utför vaccinationerna ersätts för sina kostnader från detta gemensamma konto.

De två första åren beräknas fler personer behöva vaccineras för att komma i fatt med patienter som idag inte blivit vaccinerade. Därför satsar HSN även engångsmedel om 1,5 miljoner kronor under 2019 och 500 000 kronor under 2020.

– Genom vaccinationssatsningen vill vi bidra till längre och friskare liv bland äldre och personer i riskgrupper och motverka behov av sjukhusvård till följd av pneumokockinfektion, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Beslut om upphandlingar

Vid dagens sammanträde beslutade HSN också att ta fram kravspecifikationer och inleda nya upphandlingar inom två områden där avtalen löper ut vid årsskiftet.

Den ena gäller klimatrehabilitering för patienter med neurologisk sjukdom, barn och ungdomar med reumatisk sjukdom och patienter med psoriasisdiagnos. Den andra rör uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88