Region Östergötland

Satsning på fler gråstarrsoperationer

Bilden föreställer ett ögonpar

[2019-04-08]

Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar 16 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till besök och behandling för patienter med grå starr.

Ögonsjukvården i länet har de senaste åren stått inför stora utmaningar med att erbjuda tid för besök och behandling. Det finns i dagsläget cirka 2 000 patienter med misstänkt katarakt, även kallat grå starr, som väntar på tid för undersökning. I cirka 50 procent av fallen brukar det behövas operation. Patienter med grå starr har erbjudits remiss till ögonsjukvård hos vårdgivare i andra län i enlighet med vårdgarantin, men trots det har väntetiderna varit för långa.

Dagens beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden innebär att Region Östergötland satsar 16 miljoner kronor under 2019 och 2020 på köp av ögonvård och tecknar en tillfällig överenskommelse med Capio. Patienter som söker vård för grå starr kommer att erbjudas bedömningsbesök och vid behov tid få operation eller annan behandling utförd av Capio vid Lasarettet i Motala.

– Medborgarna i Östergötland ska kunna känna sig trygga med att få sin vård inom rimlig tid och i huvudsak i Östergötland. Därför genomför vi nu denna särskilda satsning för att korta väntetiderna till ögonsjukvården och öka kapaciteten i länet, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88