Region Östergötland

Samtal till 1177 Vårdguiden på telefon i Östergötland påverkas inte av säkerhetsbrist

[2019-02-19]

En säkerhetsbrist med inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon i Stockholm, Värmland och Sörmland har upptäckts och åtgärdats.

Rådgivningssamtal som hanterats av 1177 Vårdguiden på telefon i Region Östergötland påverkas inte av denna säkerhetsbrist.

Region Östergötland driver 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi och har en annan teknisk plattform än de berörda regionerna.

Mer information om säkerhetsbristen finns här: https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/inspelade-samtal-till-1177-vardguiden-i-ineras-telefonisystem-berors-inte-av-sakerhetsbristen/

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88