Region Östergötland

Samarbetsavtal för fler internationella investeringar

Bilden visar Eva Anderson och Fredrik Fexe

[2019-11-07]

Ett nytt samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Business Sweden ska locka fler internationella investeringar till regionen. Avtalet undertecknades i samband med East Sweden Innovation Day i Norrköping på torsdagen – som sig bör på ett innovativt sätt.

Region Östergötland driver just nu projektet Team Östergötland som syftar till att främja besöksnäring, rekryteringar och investeringar i Östergötland. Och som ett led i arbetet med att främja investeringar undertecknades på torsdagen ett avtal mellan Region Östergötland och Business Sweden. Business Sweden är Sveriges export- och investeringsråd, som hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

– Syftet med samarbetsavtalet är att locka fler utländska etableringar till Östergötland, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden. Det kan i sin tur leda till fler arbetstillfällen och en ökad kompetens.

– Östergötland är en växande region med internationellt konkurrenskraftiga kompetenskluster och stor potential. Vi på Business Sweden ser fram emot vårt samarbete för att tillsammans främja utländska investeringar inom regionens styrkeområden, säger Fredrik Fexe, vice vd på Business Sweden.

Börjar i november

Det första steget i samarbetet blir ett arbete för att identifiera och prioritera fokusområden för internationella investeringar, utifrån Östergötlands styrkeområden och konkurrenskraft. Det arbetet sätter igång med arbetsmöten redan under november.

– Genom samarbetet med Business Sweden får vi tillgång till deras expertkompetens, internationella organisation och kontaktnät. Vår ambition är att mobilisera investeringsfrämjandet i Östergötland, skapa samsyn och samarbete kring de här frågorna och förtydliga vilka roller olika aktörer har, säger Eva Andersson.

Själva signeringen skedde med hjälp av visualisering, ett av Region Östergötlands styrkeområden. Fredrik Fexe och Eva Andersson signerade dokumenten genom att skriva i luften över en platta som transformerade signaturerna till ett digitalt dokument.

Del av East Sweden Innovation Day

Undertecknandet av avtalet var en del av East Sweden Innovation Day, en del i East Sweden Innovation Week med fokus på kompetens och innovation i Östergötland. Omkring 170 personer hade anmält sig till dagen för att ta del av spännande insikter och nya perspektiv kring kompetens och innovation.

En av talarna under dagen var Åsa Brunzell, HR- och hållbarhetschef för Stadium, som beskrev kulturens betydelse i en organisation som drivs av innovation.

– Vi behöver en kultur där vi omsätter saker i praktiken, menade hon. Och mitt bästa tips är att inte försöka skapa en ny kultur utan hitta styrkorna man har och bygga på dem.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen