Region Östergötland

Samarbete i sjukvården i sommar

[2019-06-20]

I sommar fortsätter sjukhusen i Östergötland sitt dagliga samarbete för att ta emot personer som söker vård på ett så bra sätt som möjligt. Väntetiderna kan öka på grund av en lägre bemanning och patienter kan ibland få vård på ett annat sjukhus än det närmaste.

Närbild från en provtagning

Under sommaren dras en stor del av den planerade icke akuta verksamheten inom exempelvis kirurgi ner och totalt minskar vårdplatserna i Region Östergötland med cirka en tredjedel. Antalet vårdplatser är något färre än under sommaren förra året. Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och Närsjukvården i Finspång har ungefär samma antal vårdplatser som 2018 medan det är något färre vårdplatser på US.

– Det är en utmaning att ge våra medarbetare semester samtidigt som vi erbjuder patienterna en god vård. Alla patienter tas om hand, men de med störst behov får vård först och väntetiderna kan bli längre, säger Ditte Pehrsson Lindell, vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping (US).

För att ta tillvara resurserna på bästa sätt har sjukhusen ett mycket nära samarbete under semesterperioden. Varje dag samlas representanter för de tre sjukhusen och Närsjukvården i Finspång till ett möte för att gemensamt se över vårdplatssituationen och koordinera arbetet. Som patient kan man därför ibland få vård på ett annat sjukhus än det som är närmast, precis på samma sätt som det redan fungerar året om.

Digital vårdcentral

Primärvården drar också ner verksamheten under semesterperioden. Personalstyrkan halveras på vårdcentralerna, men vanliga öppettider gäller. Tider för akut sjukdom kommer att prioriteras.

Som ett komplement till de fysiska besöken på vårdcentralerna finns Digitala vårdcentralen, där patienter kan träffa en läkare eller en fysioterapeut.

– Vi kommer att ha full läkarbemanning under alla veckor och det finns framför allt kvällstider. Fysioterapeuterna erbjuder ett mindre antal tider och det är enbart dagtider, säger Georgios Korakakis Schwarzburg, medicinskt ansvarig för Digitala vårdcentralen.

E-tjänster på 1177.se

På 1177.se finns kvalitetssäkrad information och råd om vård och hälsa.
– Rådet till patienter som blir skadade eller sjuka i sommar är att först ta del av råden på 1177.se eller att ringa 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning. Kontakta vårdcentralen genom att ringa eller använda e-tjänsterna på 1177.se. Om du behöver förnya ett recept, var ute i god tid och använd gärna e-tjänsten Förnya recept genom att logga in på 1177.se. Kvällar, helger och nätter, när vårdcentralerna är stängda, ring 1177 Vårdguiden som ger allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och hänvisar vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning, säger Ditte Pehrsson Lindell.

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Text: Cecilia Ottosson och Hanna Olsson, telefon 010-103