Region Östergötland

Samarbete för psykisk hälsa startar

Bilden visar Niklas Huss, innovationschef Länsförsäkringar, Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Östergötland, Kerstin Evelius, före detta nationell samordnare för psykisk hälsa, Region Uppsala och Dan Hill, director strategic design Vinnova.

[2019-07-02]

Representanter från olika delar av samhället måste jobba tillsammans för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa. Det är tanken bakom initiativet MIND//SHIFT där Region Östergötland är en aktör. Starten för ett brett samarbete sker under Almedalsveckan.

Det är Länsförsäkringar som har tagit initiativet till MIND//SHIFT. Tanken är att det ska bli en nationell rörelse där till exempel näringsliv, offentlig sektor och ideella föreningar arbetar tillsammans för att stärka den psykiska hälsan i hela landet. Region Östergötland är en av aktörerna som ställt sig bakom MIND//SHIFT.

– Det är så mycket mer än hälso- och sjukvård som skapar hälsa och därför är det viktigt att vi samarbetar kring det här. Vi har stora förhoppningar på samarbetet, för att utveckla innovativa arbetsformer för tidiga insatser för hälsa, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Bredare samverkan
Som namnet MIND//SHIFT antyder handlar initiativet om att göra en tankeomställning; dels om att skapa en bredare samverkan, dels om att arbeta proaktivt med psykisk hälsa i stället för med psykisk ohälsa.

Starten för MIND//SHIFT sker under Almedalsveckan, under tre dagar med olika seminarier kring temat. Lena Lundgren deltog under seminariet i måndags, som hade titeln Byt perspektiv från psykisk ohälsa till psykisk hälsa - för att börja med något nytt måste man sluta göra något gammalt. Där berättade hon bland annat om det som är Region Östergötlands största bidrag i arbetet med MIND//SHIFT - den kunskap som finns utifrån Östgötakommissionen för folkhälsa - där ett gediget arbete för att tydliggöra de olika huvudmännens ansvar har gjorts. Lena Lundgren pratade också om Sätt Östergötland i rörelse.

Samarbetar för hälsa
– Region Östergötland samarbetar med många för att skapa bästa möjliga hälsa för länsinvånarna. Sätt Östergötland i rörelse är ett bra exempel på när olika aktörer från hela länet engageras, säger hon.

Just att dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andras kunskaper kring olika typer av samverkan är en viktig del i MIND//SHIFT. Tanken är att alla aktörer som deltar i initiativet ska skapa en plattform för att fortsätta samverka och hitta lösningar nationellt, regionalt och lokalt.

Bilden: från vänster Niklas Huss, innovationschef Länsförsäkringar, Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Östergötland, Kerstin Evelius, före detta nationell samordnare för psykisk hälsa, Region Uppsala och Dan Hill, director strategic design Vinnova.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-102 78 29