Region Östergötland

Samarbete för bästa universitetssjukvård

Bilden visar en operationssal.

[2019-02-08]

År 2025 ska Sydöstra sjukvårdsregionen ha en universitetssjukvård som är nationellt ledande inom forskning, utbildning och utveckling. Det beslutet har tagits av respektive regionstyrelse i Östergötland, Kalmar och Jönköping tillsammans med Linköpings universitet.

Beslutet, som alltså tagits i veckan av samtliga aktörer i Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) formulerar flera målbilder till år 2025, bland annat:

  • Ge patienterna en hälso- och sjukvård i världsklass
  • Ha fokus på patienten i hela vårdkedjan
  • Ha en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö
  • Vara bäst i Sverige på klinisk utbildning och världsledande i utvecklingen av interprofessionellt lärande

– Det här är vi mycket glada över. Målet är att skapa en ännu bättre sjukvård för invånarna. Forskning, utbildning och utveckling hänger samman och därför är det viktigt att även sjukvårdssystemet gör det, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Genom samarbetet har också Linköpings universitet fått en tydligare roll vad gäller både klinisk forskning och klinisk utbildning.

– Den långtgående samverkan som vi länge haft mellan Linköpings universitet och Region Östergötland har, inte minst genom den decentraliserade läkarutbildningen, utvecklats till ett nära akademiskt samarbete mellan LiU och hela Sydöstra sjukvårdsregionen, säger Johan Söderholm, dekan vid Medicinska fakulteten.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, Region Östergötland / Daniel Windre, Linköpings universitet

Det här innebär samarbetet
Målbilden för 2025 är gemensam för de tre sjukvårdshuvudmännen – Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Östergötland – och Linköpings universitet:

  • Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forsknings- och utbildningsmiljö. För att kunna nå detta mål har ett gemensamt system för vårddata och forskningsdata införts
  • Hälso- och sjukvården i SÖSR är fortsatt nationellt ledande i kvalitetsutvärderingar och lever upp till sjukvårdsregionens patientlöften – med andra ord: i världsklass
  • Universitetssjukvården bedriver internationellt slagkraftig klinisk och translationell forskning, med mötet mellan människa och teknik och samhällsnytta som ledord
  • SÖSR ska vara Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning, från grundutbildning till specialistkompetens och docentur, samt vara världsledande i utvecklingen inom interprofessionellt lärande