Region Östergötland

SMS-livräddare införs i Östergötland

[2019-06-11]

Region Östergötland satsar på att införa SMS-livräddare som snabbt kan larmas vid misstanke att någon drabbats av hjärtstopp.

Bilden föreställer en person som håller i en mobiltelefon.

Årligen drabbas drygt 6 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Nationella och internationella riktlinjer förespråkar omedelbar start av hjärt-lungräddning (HLR) och att hjärtstartare används inom 3 minuter. Vid hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut som går.

I fyra regioner

SMS-livräddning vid plötsligt oväntat hjärtstopp i samhället, där HLR-utbildade lekmän kallas till platsen, har visat sig öka tidig HLR innan ambulansen kommit fram. En utvärdering från Stockholm visar att SMS-livräddare kom fram till platsen före ambulansen i drygt en fjärdedel av hjärtstoppsfallen.

Idag finns SMS-livräddare i fyra regioner. Dessa larmas av SOS Alarm vid misstanke om hjärtstopp och det görs som ett tillägg till de ordinarie rutinerna.

Tecknar avtal

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i dag beslutat att införa SMS-livräddning i Östergötland och kommer att teckna ett avtal med SOS Alarm om tjänsten. Den totala kostnaden beräknas bli cirka 800 000 kronor per år.

– Detta är ett sätt att med enkla medel och en blygsam investering öka chanserna att rädda liv, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88