Region Östergötland

SCAPIS biobank öppen för ansökningar

[2019-04-24]

Forskare med koppling till Region Östergötland eller Linköpings universitet kan nu lämna in ansökningar om att få använda biologiskt material från SCAPIS-studien. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2019.

Bilden visar provtagning på en arm.

I studien SCAPIS, Swedish CArdioPulomonary bioImage Study, undersöktes drygt
5000 deltagare i Linköping. Det var en del av en nationell befolkningsstudie under åren 2013-2018 som har byggt upp en unik kunskapsbank för forskning inom hjärta, lunga och kärl. Linköpings universitet har tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping varit med och drivit datainsamlingen som finansierats i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Delar av de blod- och urinprover som togs på deltagarna i studien finns nu lagrade i en lokal provsamling i Linköping. Det insamlade materialet från SCAPIS-studien ska användas för att driva forskning och utveckling framåt.

– Det ger oss väldigt bra möjligheter att forska på hjärt-kärl- och lungområdet på ett sätt som vi själva bestämmer över i Östergötland. Den lokala provsamlingen är dock en ändlig resurs och alla uttag från biobanken prövas noga så att vi kan ha nytta av dem ett antal år framöver, säger Carl Johan Östgren, professor och forskningsledare för SCAPIS Linköping.

Beslutet om utlysningen är fattat av SCAPIS Linköpings lokala ledning. Det är lokala forskare som bjuds in att presentera forskningsprojekt och önskemål att göra uttag från provsamlingen. Syftet är att få en överblick över olika intressenter och att göra tillgången öppen och transparent. De inskickade projekten kommer att bedömas utifrån kvalitet, kvantitet och om de är kopplade till en lokal tilläggsstudie. SCAPIS Linköping vill också stimulera till samarbete mellan lokala projekt för att få ett högt utnyttjande av provuttagen, och sådana samarbeten kommer också att premieras.

SCAPIS Linköping hade det högsta deltagarandelen i av studieorterna i landet, där över häften av de tillfrågade tackade ja.

–  Tack vare detta har vi fått ett material med en god spridning över olika befolkningsgrupper i vår biobank. Det är en fördel i forskningen som syftar till nya behandlingar för breda patientgrupper, säger Carl Johan Östgren.


Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Utlysning och ansökan: Fullständig information om utlysningen samt blankett för ansökan hittas via SCAPIS Linköping på liu.se

Sista dag för ansökan är den 31 augusti 2019.

Andra webbplatser