Region Östergötland

Rumänien tar över det roterande ordförandeskapet för Europeiska unionens råd

[2019-01-09]

Den första januari började mandatperioden för en ny ordförandeskapstrio i rådet. Rumänien kommer av inneha ordförandeskapet till och med 30 juni, för att därefter lämna över till Finland och Kroatien. De tre länderna kommer att arbeta ihop för att genomföra sitt gemensamma 18 månaders långa arbetsprogram.

Ordförandeskapet innebär att Rumänien kommer att vara ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, se till att medlemsländerna arbetar i harmoni med varandra, de kommer förhandla fram kompromisser vid behov samt ständigt handla i hela EU:s intresse.


Det rumänska ordförandeskapet kommer att prioritera följande områden:

- Innovation, hållbar utveckling, sysselsättning och sociala rättigheter.
- Ett tryggt och säkert Europa.
- Främjande av Europas gemensamma värden, som exempelvis social rättvisa, demokrati, respekt och tolerans.
- En starkare ställning för Europa i världen.

Varför man har valt dessa prioriteringsområden är för att de bygger på kommissionens mål och för att ta efter tidigare arbete som ordförandeskapstrion Estland, Bulgarien och Österrike har arbetet med. Länderna kommer även ha möjlighet att lyfta fram frågor som de anser är särskilt viktiga.

Mer information om ordförandeskapet och deras arbete finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75