Region Östergötland

Regionen får nya utbildningsplatser inom tandvård

Ida Vastesson, specialist i orofacial medicin i Östergötland

[2019-05-29]

För ett år sedan blev orofacial medicin tandvårdens nionde specialitet och nu står det klart att Region Östergötland ska anordna två nationella platser för den nya ST-utbildningen.

— Det är väldigt roligt att det här nu blir verklighet och att vi får möjlighet att bedriva ST-utbildning. Vi ser fram emot utmaningen och är väldigt väl förberedda, säger Ulf Magnusson som är verksamhetschef för Centrum för Orofacial medicin.

Totalt sett blir det tolv nationella utbildningsplatser i orofacial medicin. Tre av dem placeras i mellersta ST-regionen där nio regioner ingår. Två av dessa tre platser tilldelas alltså Region Östergötland, och den tredje kommer att anordnas av Region Jönköpings län.

— Specialisttandvård genererar mycket intresse och kunskap så det här känns jättebra. Orofacial medicin är en ny specialitet som har väldigt mycket att tillföra till patientgrupper som är högt prioriterade för oss, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör i Region Östergötland.

Ett nationellt samarbete har pågått i många år för att få till stånd en specialiseringstjänstgöring inom orofacial medicin.

— Det här är en hållbar utveckling för specialiteten, och inte minst för Östergötlands del där vi har arbetat mycket med att hitta goda strukturer för framtiden, säger Inger von Bültzingslöwen, odontologie doktor vid Göteborgs universitet.

Textansvarig: Elin Lundborg, 010-103 69 64