Region Östergötland

Regionen börjar skicka kallelser till digitala brevlådor

[2019-05-03]

Nu provar Region Östergötland att skicka kallelser till digitala brevlådor. Först ut är mammografin i länet, som sedan slutet av april skickar kallelser och svarsbrev för mammografisk hälsokontroll till digitala brevlådor.

Bilden föreställer en mammografiundersökning

– Att införa digitala kallelser är ett viktigt steg framåt i arbetet med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i hälso- och sjukvården och underlätta kommunikationen mellan vården och invånarna, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Kallelser till digitala brevlådor är en del av ett större projekt som handlar om att utveckla digital kommunikation med patienter i samband med vårdbesök. Där ingår även att patienter ska kunna anmäla ankomst till besök och betala i självbetjäningsterminal samt att lämna uppgifter digitalt till vården.

Fler på väg

Efter mammografin kommer fler verksamheter att börja skicka till digitala brevlådor. Målet är alla brev ska skickas digitalt.

– Det sparar tid för verksamheterna, miljön vinner på det och kallelserna kommer fram snabbare och säkrare. Dessutom kan mottagaren kontrollera sin brevlåda oavsett var personen befinner sig, säger Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg i Region Östergötland.

Personer som saknar digital brevlåda får brev och kallelser som vanligt med posten. 

Textansvarig: Susanne Fridberg, telefon 010-103 86 13

Mer om digitala brevlådor

I dag har tre miljoner privatpersoner och företag digital brevlåda. Alla länsstyrelser, många kommuner och myndigheter har anslutit sig, däribland CSN, Trafikverket, Socialstyrelsen, Kronofogden, Energimyndigheten och Pensionsmyndigheten.

I dagsläget finns fyra olika digitala brevlådor: Min myndighetspost, som drivs av Skatteverket, samt E-boks, Kivra och Digimail.

Man väljer själv vilken av tjänsterna man vill använda. På Skatteverkets webbplats finns mer information om tjänsterna och hur man går tillväga for att ansluta sig.
Skatteverkets webbplats om att skaffa digital brevlåda.