Region Östergötland

Region Östergötlands EU-årsöversikt är här!

[2019-01-09]

Vi har under hösten arbetat fram Region Östergötlands EU-årsöversikt för 2019. I den kan man bland annat läsa om våra prioriterade påverkansfrågor för året, EU:s långsiktiga utveckling, vad som är aktuellt inom EU och mycket mer.

EU står inför ett spännande och händelserikt år med EU-val, ny EU-kommissionär, Storbritanniens utträde ur EU samt fortsatta förhandlingar kring nästkommande långtidsbudget. I årsöversikten har vi valt ut frågor och områden som vi finner extra relevanta för Östergötland.

Det är nu den tredje upplagan av EU-kontorets EU-årsöversikt, med den hoppas vi att du får en bra inblick i vårt arbete och kanske finner något extra intressant som du själv kanske kan ha nytta av i ditt arbete.

EU-kontorets EU-årsöversikt finner du här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75