Region Östergötland

Region Östergötland i framkant med fossilfri kollektivtrafik

[2019-11-20]

Region Östergötland ligger i topp med att använda fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken och har minskat förskrivningen av antibiotika, men kan bli bättre på avfallsåtervinning. Det visar årets Öppna jämförelser av miljöarbetet i landets regioner.

Bilden visar en buss.

I dag publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) för sjätte året Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna. Syftet är att stimulera lärande och verksamhetsutveckling.

– Det är positivt att SKR gör Öppna jämförelser. Det ger oss möjlighet att se styrkor och svagheter liksom att förbättra oss och samverka med andra regioner. Vi har hälsa som vårt huvuduppdrag och då är det självklart att arbeta proaktivt med miljö och klimat, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Indikatorerna som används i de Öppna jämförelserna sträcker sig över flera verksamhetsområden. Det handlar om förskrivning av antibiotika, andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, energianvändning i lokaler, inköp av ekologiska livsmedel, klimatpåverkan av medicinska gaser och avfallsåtervinning.

Bäst resultat

Region Östergötland har allra bäst resultat när det gäller andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken som ligger på 97,7 procent. Siffrorna i rapporten gäller 2018 och i det här området ingår även Östgötatrafikens båttrafik som hade en ökad dieselåtgång det året.

– All kollektivtrafik är helt fossilfri sedan i juni i år. Det är glädjande, säger Agneta Niklasson.

Region Östergötland är en av tre regioner som har minskat förskrivningen av antibiotika mest sedan 2017, från 291 recept per 1000 invånare till 277 per 1000 invånare. Målsättningen ligger på 250 recept.

Regionen har också minskat utsläppen av klimatpåverkande gaser rejält. Det beror på de destruktionsanläggningar för lustgas som har installerats på förlossningsavdelningarna på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Väl fungerande miljöarbete

Ett område där Region Östergötland har förbättringspotential är avfallsåtervinning - i dag har regionen mycket brännbart avfall, vilket är mycket engångsmaterial som används i vården och som har stor klimatpåverkan.

– Här kommer vi att förbättra oss när vi arbetar med delmålen för ökad klimathänsyn i klimatfärdplanen för 2020-2025 som nu ska fastställas av regionfullmäktige. Vi jobbar med många fler områden än just de som mäts i Öppna jämförelser. Totalt sett har regionen ett väl fungerade miljöarbete som vi ska bygga vidare på, säger Agneta Niklasson.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29