Region Östergötland

Psykisk hälsa i fokus

[2019-12-02]

Var fjärde person i Sverige kommer under sin livstid att drabbas av en så allvarlig depression att den kräver behandling. Nu finns ett nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling på tema psykisk hälsa.

Bilden visar tidningen Forskning och utveckling nummer 2.

– Jag har alltid fascinerats av hjärnan. Hjärnan ligger nära jaget och är ett otroligt spännande organ. Man är sin hjärna på ett helt annat sätt än man är sin lever, säger David Engblom, professor vid Medicinska fakulteten i Linköping.

Han studerar nervkretsar i hjärnan som styr om vi mår bra eller dåligt. Här finns bland annat hjärnans immuncell - länken mellan inflammation och depression. Genom att bättre förstå hjärnans kretsar kan man kanske hitta nya behandlingsmetoder.

Bättre behandlingar
Det nya numret av tidningen Forskning och utveckling handlar om psykisk hälsa. I temat riktas ljuset bland annat mot vad som händer i hjärnan vid posttraumatisk stress och depression. Det är stora forskningsområden i Linköping där kunskapen ökar och forskarna är bättre behandlingar på spåren.

I tidningen intervjuas forskare i olika delar av vården och vid LiU, bland annat vid Medicinska fakulteten, Rättspsykiatriska regionkliniken, Flyktingmedicinskt centrum och det nationella kunskapscentret Barnafrid som finns i Linköping.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Region Östergötland och Linköpings universitet i samarbete och lyfter exempel på aktuell forskning och utveckling i regionen.