Region Östergötland

Protein användbart som sjukdomsmarkör för MS

[2019-10-30]

Irene Håkansson, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, har i sin avhandling studerat markörer för sjukdomsaktivitet vid Multipel skleros (MS). Hon ser att höga nivåer av ett protein som frisätts från skadade nervceller till ryggvätska kan förvarna om ett mer aggressivt sjukdomsförlopp.

Bilden visar ett blodprov i ett laboratorium.

Multipel skleros (MS) är en vanlig och kronisk neurologisk sjukdom. Att kunna påvisa och följa sjukdomsaktivitet vid MS är avgörande för att kunna ge optimerad och individanpassad behandling. I sin doktorsavhandling har Irene Håkansson studerat ett stort antal markörer för sjukdomsaktivitet hos patienter med misstänkt MS och nyligen diagnostiserad skovvis förlöpande MS, som är den vanligaste sjukdomsformen. Markörerna är proteiner som mäts i blodprov eller i ryggvätska. Patienterna har följts noggrant under fyra år och genomgått upprepade undersökningar i form av bland annat magnetkameraavbildning av hjärnan och ryggvätskeprovtagning.

Hjälp att välja behandling

Neurofilament light chain (NfL) är ett protein som frisätts från skadade nervceller till ryggvätska, bland annat vid MS. Med ny känslig teknik kan små mängder NfL även påvisas i blod vid nervcellsskada. Resultaten visar att höga NfL-nivåer vid diagnostillfället kan förvarna om ett mer aggressivt sjukdomsförlopp, vilket kan vara till hjälp vid val av behandlingsstrategi. Vid behandling med MS-läkemedel skulle ett delmål kunna vara att sänka proteinet till normala nivåer.

– Fynden ligger i linje med rapporter från flera andra forskagrupper och har gett ytterligare stöd för att NfL är en kliniskt värdefull biomarkör för sjukdomsaktivitet i MS-sammanhang. NfL-nivåer i ryggvätska reflekterade sjukdomsaktivitet bättre än NfL i blod. Dock är det lättare att mäta NfL i blod och blodprov för NfL-bestämning skulle kunna tas oftare när övervakning av sjukdomsaktivitet är önskvärd, säger Irene Håkansson.

I avhandlingen uppmärksammas även flera andra möjliga sjukdomsaktivitets-markörer, där det dock krävs ytterligare studier för att avgöra den kliniska nyttan.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Avhandling: "Biomarkers and disease activity in multiple sclerosis - A cohort study on patients with clinically isolated syndrome and relapsing remitting multiple sclerosis", Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

Andra webbplatser