Region Östergötland

Pris till Agtech 2030

Bilden föreställer processledningen för Agtech 2030

[2019-03-14]

Igår delade Vinnova ut pris till årets Vinnväxtvinnare. Det regionala initiativet Agtech 2030, som ska skapa en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, var en av vinnarna.

Agtech 2030 ska långsiktigt säkra livsmedelsförsörjningen, minska miljöpåverkan och öka Sveriges internationella konkurrenskraft inom lantbruket.

Bakom initiativet finns ett 20-tal olika företag och organisationer, däribland Region Östergötland, Linköpings universitet och Vreta Kluster.

Agtech har utsetts till ett Vinnväxt-program och har fått medel av Vinnova under en tio års period. Total planerad budget uppgår till 190 miljoner kronor.

Läs mer: https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Naringsliv-och-arbetsmarknad/Naringslivsutveckling/Agtech2030/