Region Östergötland

Personförflyttningar vanliga risksituationer

[2019-06-24]

Personförflyttningar är en av de vanligaste risksituationerna där arbetsskador kan uppstå bland hälso- och sjukvårdspersonal. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Linköpingsforskaren Charlotte Wåhlin tillsammans med två andra forskare tagit fram kunskapssammanställningen "Säkrare personförflyttningar - åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg."

Bilden visar framsidan på kunkapssammanställningen med en man som tar hand om en patient i rullstol.

Kunskapssammanställningen baserar sig på 29 högkvalitativa vetenskapliga studier. Den visar bland annat att vårdpersonalen gör färre manuella lyft och använder arbetsutrustning, exempelvis taklyftar, i högre grad om de får utbildning i att använda sådan utrustning. Att engagera medarbetarna genom så kallad participativ ergonomi leder också till att utrustningen används mer och till minskad smärta i ländrygg.

Enbart utbildning och träning i förflyttningskunskap förebygger inte risk för skada och minskar inte heller smärta i ländrygg. Däremot kan fysisk träning minska smärtan hos dem som redan har ländryggsbesvär. Stöd från chefer är viktigt för säkra personförflyttningar. En framgångsfaktor är att cheferna ger stöd och resurser för att öka medarbetarnas delaktighet i arbetet för säkrare personförflyttningar.

Utbilda och inrätta coacher

Ytterligare en framgångsfaktor är att utbilda och inrätta coacher som kan stödja personalen i det dagliga praktiska arbetet och skapa långsiktiga, hållbara metoder för personförflyttningar. En policy för säkra personförflyttningar kan också vara värdefull för en arbetsplats. Kunskapssammanställningen kan användas för att implementera ny kunskap, där chef och medarbetare samverkar för att skapa säkrare personförflyttningar. Målsättningen är att skapa säkra vårdmiljöer där skador bland både vårdpersonal och patienter kan förebyggas.

– Det viktigaste resultatet är att man behöver engagera både medarbetare och ledning i frågor som rör personförflyttningar, alltså att man tillsammans arbetar fram strategier och konkreta arbetssätt för säkra personförflyttningar. Det kan man göra genom workshops med stöd från ledning. Personförflyttningar behöver ses som en viktig del av arbetsmiljön, säger Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

Kunskapssammanställningen presenterades av forskarna, Charlotte Wåhlin från Region Östergötland, Kjerstin Stigmar vid Lunds Universitet och Emma Nilsing Strid vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, vid ett seminarium i Arbetsmiljöverkets regi i maj 2019.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Arbets- och miljömedicin i Linköping inbjuder till en temadag " Skapa säkrare personförflyttningar för medarbetare inom hälso- och sjukvård och omsorg".

Den nya kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket presenteras av författarna.
Onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 9.30-16.15.
Lokal: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping