Region Östergötland

Organ- och vävnadsdonation i fokus på nationellt möte

[2019-01-24]

Den 24-25 januari samlas specialister, donationsansvariga och beslutsfattare till ett nationellt möte i Linköping om organ- och vävnadsdonation. Agendan ägnas bland annat åt utvecklingen inom konstgjorda ersättningar till vävnad, organtrafficking och organdonation efter cirkulationsstillestånd.

Bilden visar kirurger i arbete.

Det årliga nationella donationsmötet arrangeras 2019 av Sydöstra sjukvårdsregionen och Sveriges Kommuner och Landsting via det nationella Vävnadsrådet. Mötet samlar denna gång runt 200 specialister, donationsansvariga och beslutsfattare från landets sex donationsregioner. Majoriteten av deltagarna är sjuksköterskor och läkare som på olika sätt arbetar med donationsfrågor.

Agendan består av både seminarier och workshops och mötet är också tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter.

– Det är ett mycket intressant och innehållsrikt program som beskriver utvecklingen och sammanfattar aktuella diskussioner inom donationsverksamheten såväl i Sverige som internationellt, säger Fredrik Ginstman, regionalt donationsansvarig läkare i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Ett av aktuellt ämne som kommer att diskuteras på mötet är DCD, donation efter cirkulationsstillestånd på intensivvårdsavdelning. I Sverige har organdonationer tidigare endast genomförts efter att patienten har avlidit i total hjärninfarkt som en följd av en allvarlig skada i hjärnan. DCD genomförs som ett nationellt projekt sedan ett år tillbaka på sex pilotsjukhus i landet och resultaten av det projektet kommer att redovisas. Oftast handlar det om patienter som drabbats av akut hjärtstopp och som återfått hjärtaktivitet och blodcirkulation med HLR, men där det tyvärr uppstått för allvarliga hjärnskador för att patienten ska kunna överleva.

Biosyntetiska ersättningar

Andra teman som kommer att diskuteras är exempelvis organtrafficking, utvecklingen inom biosyntetiska ersättningar för vävnad, stöd till närstående till organdonatorer och donationsverksamhet när det handlar om barn.

– Vi måste fortsätta arbeta för att skapa uppmärksamhet i frågor som rör organdonation. Många allvarligt sjuka väntar på organ och det är viktigt att vi har en etisk, välfungerande, och allmänt förankrad donationsverksamhet i landet. Donation är en förutsättning för transplantation, annars riskerar vi att människor åker utomlands för att få organ transplanterade, säger Fredrik Ginstman.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88