Region Östergötland

Ökad transparens i EU-parlamentet

[2019-02-06]

Under förra veckan röstade Europaparlamentet igenom två förslag som tvingar parlamentariker att redovisa vilka lobbyister och intresseorganisationer de har haft möten med.

Den 31 januari röstades två lagförslag igenom i Europaparlamentet. Det första lagförslaget innebär att parlamentariker som är ordförande i något av parlamentets utskott och ansvariga för en fråga, enbart får ha möten med intresseorganisationer och lobbyister som är med i öppenhetsregistret. Detta register är en databas med intresseorganisationer som kan tänkas vilja påverka EU:s institutioner, och hitintills är det bara EU-kommissionen som har använt sig av detta register.

Det andra lagförslaget innebär att de parlamentariker som är ordförande i något av parlamentets utskott och ansvariga för en fråga också ska publicera deras möten med intresseorganisationer eller lobbyister online. Förslagen berör alltså de parlamentariker som är direkt inblandade i lagstiftningsprocessen som exempelvis rapportörer, skuggrapportörer samt ordförande i de olika parlamentsutskotten.

De två lagförslagen anses öka transparensen i EU då insynen i lagstiftningsprocessen ökar. Tidigare har EU-parlamentariker inte behövt redogöra för vilka lobbyister eller intresseorganisationer de har haft möten med i samband med nya lagförslag, något som de kommer behöva göra i framtiden.

Mer information om öppenhetsregistret går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75