Region Östergötland

Oförändrat antal skadeanmälningar till Löf under 2018

[2019-02-20]

Förra året tog Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) emot 831 skadeanmälningar som handlade om Region Östergötland, vilket är samma nivå som året innan. I hela landet gjordes 17 000 anmälningar.

Bilden visar en operation.

I Östergötland har skadeanmälningarna till patientförsäkringen i Löf de senaste tre åren legat på samma nivå. Under 2018 kom det in 831 skadeanmälningar, vilket kan jämföras med 834 under 2017. I hela landet gjordes förra året 17 000 anmälningar, en ökning med knappt 4 procent. Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år. Det beror på flera faktorer, som att det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder. Att operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa tros också bidra. Regionerna arbetar också mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen.

– Det är bra att skador i vården anmäls och viktigt att alla känner till att möjligheten att få sina anspråk på ersättning prövade, säger Mona Ahlberg, verksamhetschef för patientnämnden i Region Östergötland.

Av skadeanmälningarna i Region Östergötland det senaste året handlar 74 procent om sjukhusvård. 11 procent handlar om primärvård, 10 procent om tandvård och 5 procent rör övriga frågor. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation eller som är relaterade till försenad eller utebliven diagnos.

I drygt 40 procent av ärendena som beslutades 2018 beviljades patienten ersättning. Under 2018 betalades knappt 600 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

En skadeanmälan ska göras av en patient som anser sig ha drabbats av en skada under sin vårdtid. För att man ska få ersättning från patientförsäkringen måste skadan ha gått att undvika. Det går inte att få ersättning enbart för att en behandling inte lett till önskat resultat.
Patienter och andra har också möjlighet att söka ersättning från Region Östergötland om man skulle råka ut för skador vid besök i regionens lokaler. Det kan exempelvis handla om att olycksfall eller en stöld. Kliniker och andra verksamheter kan ge mer information och blankett för skadeanmälan.

Andra webbplatser