Region Östergötland

Nya specialistsjuksköterskor i äldrevården

[2019-08-27]

Tre nya färdigutbildade specialistsjuksköterskor finns nu i vården av de äldre på medicinska specialistkliniken i Motala. Alla tre har arbetat länge och nu skaffat sig fördjupad kunskap om sina patienter.

Bilden visar Marie Kritzberg, Margarita Groseva och Senada Halilovic.Bilden visar vårddagboken som ett häfte.

Vårdenhetschefen Monica Minja var först ut att specialistutbilda sig på geriatrisk akutvårdsavdelning, GAVA, i västra länsdelen. Hon inspirerade sina kollegor som alla hade arbetat länge inom äldrevården. Nu har Marie Kritzberg, Senada Halilovic och Margarita Groseva gått den två år långa utbildningen på halvfart samtidigt som de har arbetat deltid på avdelning 13 på geriatrisk akutvårdsavdelningen, GAVA.

– Det känns kul och bra att vara tillbaka på avdelningen på heltid. Nu får vi chans att tillämpa det som vi lärt oss och hoppas att vi kan göra ännu mer för patienterna, säger Margarita Groseva.

Alla tre har arbetat länge och kände att äldrevården var spännande att vidareutbilda sig inom. Nu har de fått fördjupad kunskap om sitt eget arbete, bland annat läst mycket mer om en rad vanliga sjukdomar inom geriatriken, som diabetes, stroke, och cancer. De har också lärt om palliativ vård.

– Känslan är att vi ser patienten på ett annat sätt än tidigare och kan göra andra bedömningar, säger Senada Haliovic.

Praktiserade i kommunen

Under utbildningen fick sjuksköterskorna bland annat praktisera inom kommunens äldrevård. Kommunen samarbetar med medicinska specialistkliniken i regionen om patienter som skrivs ut.

– Vi hade redan haft många kontakter med dem men på praktiken fick vi se arbetet från deras sida. Det gav många nya insikter, säger Marie Kritzberg.

För vårdenheten betyder det mycket att det finns specialistkompetens bland medarbetarna. Både när nya medarbetare ska handledas och för arbetet i den dagliga vården.

– Det blir ju bra för patienterna att vi höjer kompetensen. Tanken är nu att de specialistutbildade sjuksköterskorna ska föra över kunskap till både kollegor och studenter, säger Monica Minja.

På avdelningen finns studentsalar där sjuksköterskestudenter som kommer på praktik kan driva en expedition, ta egna patienter och hålla i ronder med undersköterska och sjukgymnast.

Vårddagbok för dialog

Ett förbättringsarbete från kursen har fått en fast plats på avdelningen. Det är en vårddagbok som Senada Halilovic har tagit fram.

Varje patient har sin egen vårddagbok där de själva kan skriva, liksom deras anhöriga och vårdgivare. Alla kan också läsa och dela informationen där anhöriga kan ställa frågor och få svar av hälso- och sjukvårdspersonalen. Konceptet kommer från Sahlgrenska sjukhuset.

– Vårdboken är ett bra verktyg för kommunikation och patientens delaktighet. Det blir en personlig vårdberättelse och en förlängd arm för de anhöriga, säger Senada Halilovic.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28