Region Östergötland

Nya förlossningen på Vrinnevisjukhuset invigd

Bilden visar bandklippningen

[2019-09-26]

På torsdagseftermiddagen invigdes den nya förlossningsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Lokalerna är helt nybyggda och ingår i framtidsprojektet Vision 2020.

Barnmorskorna Linda-Marie Börjesson och Kristina Ekman.

– Det är jätteviktigt med huset vi bygger men det allra viktigaste är ändå den verksamhet som bedrivs inne i huset, sa regionrådet Kaisa Karro (S). Huset är en förutsättning för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Vi kan vara väldigt stolta över den verksamhet som bedrivs här på Vrinnevi och det är tack vare er medarbetare som gör ert allra yttersta för att patienter ska få bästa möjliga vård.

Förra året föddes 2 287 barn på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Den nya förlossningsavdelningen har åtta förlossningsrum, tre vårdrum, tre undersökningsrum och även ett rum för specialistultraljud för gravida.

– Visst är det mäktigt att det här kommer passera tusentals människor som kommer att få uppleva en av de mest starka upplevelser som vi har i våra liv, nämligen att vara med om vårt barns födelse, reflekterade Elisabeth Kristiansen, produktionsenhetschef för Barn- och kvinnocentrum.

"Känns helt fantastiskt"

Efter ytterligare tal av Kerstin Jonsson, projektansvarig för Vision 2020, var det dags för vårdenhetschef Ulrica Ottosson att klippa bandet:

– Det känns helt fantastiskt, sa hon. Nu har vi ändamålsenliga och moderna lokaler som ger oss stora, ljusa rum för patienterna och bra arbetsmiljö för medarbetarna. En nyhet är exempelvis att alla nya förlossningsrum har badkar för smärtlindring.

Efter bandklippning fick besökarna möjlighet att titta runt i några av avdelningens nya rum som skilts av från övriga rum, där verksamheten pågick som vanligt.

Text och bild: Pia Jakobsson, telefon 0702-43 26 55

Vision 2020
• Är namnet på det stora projektet för om- och nybyggnationen av Vrinnevisjukhuset som sträcker sig mellan åren 2014 och 2024.
• Sjukhuset byggs till med 40 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär sex fotbollsplaner.
• Hittills är följande färdigt i projektet: akutvårds- och förlossningsavdelning, dagkirurgi och endoskopi, akut-, hjärt-, infektions- och urologisk mottagning, ambulanshall, huvudentré, självdialysenhet och konferens- och utbildningslokaler.