Region Östergötland

Nya dagkirurgin på Vrinnevisjukhuset invigd

Bilden visar verksamhetscheferna för dagkirurgin i Finspång respektive Norrköping, Peter Karlsson och Heléne Kaale som hjälptes åt att klippta av bandet.

[2019-04-26]

Nu är den nya dagkirurgin på Vrinnevisjukhuset i Norrköping officiellt invigd. Lokalerna är helt nybyggda och ingår i framtidsprojektet Vision 2020.

Dagkirurgin i Norrköping utför planerade operationer och endoskopiska undersökningar där patienterna får gå hem samma dag utan att behöva bli inlagda på vårdavdelning.

Det rör sig bland annat om gynekologiska, ögon, öron, ortopediska, kirurgiska och urologiska ingrepp samt endoskopiska undersökningar.

Under fredagen invigdes de nya lokalerna och många var med och firade.

­– Det är superroligt att få inviga den här enheten. Det är verkligen en inbjudande verksamhet som ger alla möjligheter till bra flöden och vårt uppdrag som är vård i världsklass. Vi är minst åtta kliniker som kommer att vara här och arbeta nästan varje dag, det är jättehäftigt, sa Jessica Frisk, vårddirektör på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

"Framgångsrikt arbetssätt"

Dagkirurgi och endoskopi har fram tills i dag bedrivits på Vrinnevisjukhuset och dagkirurgiska enheten i Finspång. Nu samlas dagkirurgiska operationer och endoskopier på ett och samma ställe i lokaler som är planerade efter verksamheten.

– Det här är en väldigt rolig dag, att se att vi får den här robusta dagkirurgin på plats där två fina sambos flyttar ihop. Att ha en planerad verksamhet där man över dagen gör ingrepp är ett väldigt effektivt och framgångsrikt arbetssätt, sa regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

På dagkirurgin finns sex operationssalar, tre endoskopiska undersökningssalar, en uppvakningsdel och en så kallad "step up"-del med vilstolar där patienterna kan äta och dricka något innan de åker hem.

God vård till östgötarna

En annan av talarna var regionrådet Agneta Niklasson (MP) som gav en historisk tillbakablick.

– När Vrinnevisjukhuset invigdes 1988 sa man "sjukhuset med det mänskliga ansiktet" och det har fortsatt. När man kommer in i entrén känns att det är en väldigt inbjudande miljö. Men lokaler har inget självändamål utan de ska stödja ett arbetssätt och ett vårdbehov och möjliggöra att östgötarna kan få god vård här, sa hon.

Antalet dagkirurgiska operationer i de nya lokalerna förväntas bli cirka 6 000 operationer per år. Utförda endoskopiundersökningar förra året uppgick till 2 800 och förväntas öka under de närmsta åren.

Bildlänk visar verksamhetschefen Heléne Kaale i dagkirurgins nya lokaler.

Verksamhetschef Heléne Kaale visar upp dagkirurgins nya lokaler >>>

Bildlänk till filmer med talen från invigningen av dagkirurgin.

Se talen från invigningen här >>>

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Vision 2020

  • Är namnet på det stora projektet för om- och nybyggnationen av Vrinnevisjukhuset som sträcker sig mellan åren 2014 och 2024.
  • Sjukhuset byggs till med 40 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär sex fotbollsplaner.
  • Hittills är följande färdigt i projektet: akut-, hjärt-, infektions- och urologiska mottagningen, ambulanshallen, huvudentrén, konferens- och utbildningslokalerna.