Region Östergötland

Ny vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping utsedd

[2019-05-15]

Ninnie Borendal Wodlin har utsetts till ny vårddirektör för Universitetssjukhuset (US) i Linköping. Hon är idag verksamhetschef på kvinnokliniken.

Porträttbild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin tillträder tjänsten som vårddirektör den 1 september och efterträder Ditte Pehrsson Lindell som går i pension. Hon är sedan 2012 chef för kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och är till professionen specialist och medicine doktor inom obstetrik och gynekologi. Hon är aktiv som forskare och har även uppdrag både nationellt och regionalt inom det medicinska programområdet kvinnosjukdomar och förlossning.

– Det känns väldigt roligt att ha fått förtroendet att bli ny vårddirektör. US är ett viktigt nav för sjukvården både inom Region Östergötland, den sydöstra sjukvårdsregionen och har också en betydelsefull roll inom den högspecialiserade vården nationellt, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Hon ser fram emot arbetet att fortsätta utveckla verksamheten inom både klinisk verksamhet, forskning och utbildning –  de tre ben som ett universitetssjukhus vilar på.

Kompetensförsörjning grunden
– Att arbeta för att fler kliniker ska uppnå universitetssjukvårdsstatus, ha ett gott rykte bland studenterna och en bra samverkan som bygger på förtroende och tillit är viktiga delar. Vi behöver också fortsätta att arbeta med kompetensförsörjningen. Att få medarbetare att stanna och nya medarbetare att vilja komma hit är själva grunden för allting.

Regiondirektör Krister Björkegren är mycket nöjd med rekryteringen av ny vårddirektör.

– Vi har haft många kvalificerade sökande. Att valet föll på Ninnie Borendal Wodlin beror bland annat på hennes långa erfarenhet och gedigna förankring på US, både som ledare, läkare och forskare. Avgörande har hennes syn och erfarenhet av ledarskap på olika nivåer varit. Ninnie kommer att bli en stor tillgång i arbetet med att utveckla både Universitetssjukhuset och hela regionens sjukvård för framtiden.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88