Region Östergötland

Ny undersökning visar att Sverige är EU:s mest demokratiska land

[2019-01-16]

Det är den brittiska tidningen The Economists som årligen genomför en undersökning på alla världens länder för att bedöma hur pass demokratiska de är. Förra årets resultat (2018) visar att demokratin både i Europa och globalt är stabil, med några få förändringar jämfört med föregående år. Sverige tillhör den grupp av länder som rankas som de mest funktionella demokratierna.

Undersökningen bygger på 60 kriterier som är fördelade under fem kategorier – vilka är valprocess och pluralism, medborgerliga rättigheter, regeringens funktionalitet samt politiskt deltagande och politisk kultur. Länderna betygsätts enligt kriterier för att sedan delas in i grupper utifrån dess grad av demokrati. De länder som får mellan 8 och 10 poäng räknas som funktionella demokratier, de länder som får mellan 6 och 8 poäng räknas som demokratier med anmärkning, de länder som får mellan 4 och 6 poäng räknas som hybridregimer och de länder som får mindre än 4 poäng räknas som auktoritära regimer.

I undersökningen får Sverige 9,39 poäng, vilket är det högsta inom EU. Globalt sett slås vi av både Norge (9,87) och Island (9,58). Största tappet sedan senaste mätningen är Turkiets demokratiindex, tät följt av Georgien och Italien som föll från 21 till 33 plats. Italiens tapp tycks vara på grund av det högerpopulistiska regeringspartiet Lega som stött den dåliga behandlingen av romer samt fört en hårdare linje mot migranter. Även Ryssland har tappat mycket sedan den senaste mätningen och räknas nu som mindre demokratisk än Vitryssland. Demokratin har enligt undersökningen stärkts mest i Armenien, tät följt av de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. I de allra flesta länderna har det inte skett någon förändring jämfört med föregående år.

Mer information om undersökningen finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75