Region Östergötland

Ny mottagning för självdialys på Vrinnevisjukhuset

[2019-08-30]

I dag invigdes en ny mottagning för självdialys och PD-mottagning på Vrinnevisjukhuset. Här samlas flera dialysformer under samma tak. Mottagningen ger fler patienter möjlighet att få självdialys både på sjukhuset och i hemmet.

Bilden visar en dialysplats.Bilden visar väntrummet med gula stolar och tidningar.

I nya lokaler på entréplanet välkomnades patienter och besökare i dag till självdialysen och PD-mottagningen.

– Självdialysmottagningen är viktig för att vi ska kunna ge dialys till fler patienter och ta emot patienter som är i akut behov av dialys. För de patienter som kan sköta sin dialys själva blir friheten att komma på tider som passar patienten betydligt större, säger Jessica Frisk, vårddirektör på Vrinnevisjukhuset.

Mottagningen är en satsning på en patientgrupp som ökar både i Östergötland och nationellt. Självdialys är en allt vanligare behandlingsform, som innebär att patienten i större utsträckning själv planerar och deltar i sin dialysbehandling.

– Med de nya lokalerna förbättrar vi nu vården för de patienter som klarar av att sköta stora delar av sin dialysbehandling själva, men som inte kan eller vill ha dialys i hemmet. Med självdialys kan patienterna sköta sin dialys på tider som passar dem och det ger också bättre möjligheter att arbeta eller studera trots behov av regelbunden behandling, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamheten drivs av njurmedicinska enheten vid medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset och blir ett komplement till enheten för assisterad dialys som redan finns på Vrinnevisjukhuset.

– Här samlas olika former av självdialys under samma tak. Med en utökning av kapaciteten kan självdialyspatienterna komma oftare, vilket många mår bättre av. Fler kan också få tillgång till hemdialys med stöd från enheten, säger Christine Petersson, vårdenhetschef på njurmedicinska enheten.

Patienten sköter utrustningen

Dialysen renar kroppen från ämnen som den behöver göra sig av med, när funktionen är nedsatt vid njursjukdom. Många patienter kommer till självdialysen flera dagar i veckan, vardagar och helger.

På självdialysen sköter patienterna dialysmaskinerna på egen hand, kopplar slangarna och sticker sig själva i armen. Sjuksköterskor, läkare och dietist arbetar med patienterna. PD är en självdialysbehandling som patienterna sköter hemma. De har nära kontakt med vården och komma in ibland, och den verksamheten utökas också på den nya självdialysenheten.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28