Region Östergötland

Ny färdplan för Region Östergötlands klimatarbete

Bilden visar en grusväg med grönska runtomkring.

[2019-11-13]

Nu finns en färdplan för Region Östergötlands klimatarbete under de kommande fem åren. Den beskriver hur regionen ska arbeta inom olika områden för att nå en klimat- och resurssmart verksamhet.

Klimatfärdplanen presenterar regionens klimatarbete för åren 2020-2025. Den redogör för hur målet om klimatneutral verksamhet kan nås för de direkta utsläppen och fastställer också delmål för att fortsatt minska regionens totala klimatpåverkan.

Planen har i dag behandlats av regionstyrelsen och ska fastställas av regionfullmäktige vid nästa sammanträde i slutet av november.

– Vi vill med klimatfärdplanen visa att klimatfrågorna är viktiga för Region Östergötland och att vi tar ett stort eget ansvar. Färdplanen tar ett samlat grepp om de insatser som pågår för att minska regionens klimatavtryck, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Olika åtgärder

Region Östergötlands verksamhet bidrar till 73 400 ton koldioxidutsläpp varje år. De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att minska klimatpåverkan. Bland annat har regionen gått över till en helt fossilfri kollektivtrafik, investerat i anläggningar för lustgasdestruktion på sjukhusen och arbetat för att främja hållbar arbetspendling bland medarbetarna.

Klimatfärdplanen innehåller nya delmål för ökad klimathänsyn inom till exempel byggande, läkemedel, material i vården, elektrisk utrustning, måltider, tjänsteresor och godstransporter.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88