Region Östergötland

Ny ekonomidirektör och närsjukvårdsdirektör

Bilden visar Joesfin Bjäresten och Helén Lövborg

[2019-09-24]

Josefin Bjäresten har utsetts till ny ekonomidirektör i Region Östergötland och Helén Lövborg till närsjukvårdsdirektör i västra länsdelen.

– Jag är väldigt glad över rekryteringarna. Josefin Bjäresten har mycket stor kompetens och en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomi och styrning i Region Östergötland. Helén Lövborg har under sin tid som tillförordnad närsjukvårdsdirektör visat prov på ett mycket gott ledarskap, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Josefin Bjäresten har arbetat inom regionen sedan år 2000 och har sedan i våras varit tillförordnad ekonomidirektör. Dessförinnan har hon haft en rad olika uppdrag och chefsroller, bland annat som ekonomichef på Universitetssjukhuset och i primärvården, chef för ekonomienheten inom ledningsstaben och biträdande ekonomidirektör.

"Ett spännande jobb"

– Det är ett spännande jobb i en intressant och mångfacetterad verksamhet. Jag ser fram emot att vara med och bidra i det förändringsarbete som behövs för att möta de utmaningar som regionen står inför, säger Josefin Bjäresten.

Helén Lövborg har varit tillförordnad närsjukvårdsdirektör i västra länsdelen sedan oktober förra året. Hon är till professionen sjukgymnast och har tidigare arbetat som enhetschef för Rehab väst och som utvecklingschef inom Närsjukvården i västra länsdelen.

– Uppdraget som tillförordnad närsjukvårdsdirektör har varit väldigt roligt och intressant, och jag är glad över att ha fått fortsatt förtroende, säger Helén Lövborg.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88