Region Östergötland

Ny diagnosmetod årets FORSS-projekt

[2019-06-04]

Går det att hitta objektiva mått för akut kompartmentsyndrom och på det sättet minska onödiga kirurgiska ingrepp? Det ska Jörg Schilcher och Abraham Nilsson, vid Universitetssjukhuset i Linköping, studera i årets FORSS-projekt.

Bilden visar Jörg Schilcher.

Akut kompartmentsyndrom är en allvarlig komplikation som bland annat kan inträffa efter en tibiafraktur (benbrott i underbenet). Kompartmentsyndrom innebär att en muskel, vanligtvis i underbenet eller underarmen, svullnar upp så mycket att den inte får syre och dör. I den akuta formen kan det ge allvarliga skador i muskelvävnad och nerver och i värsta fall leda till amputation.

– För att lätta på trycket runt muskeln måste man göra en operation, en så kallad fasciotomi, där man öppnar upp längs med hela muskeln för att lätta på trycket, förklarar Jörg Schilcher. Och det är ett stort ingrepp som kan få allvarliga konsekvenser.

– Akut kompartmentsyndrom är svårt att diagnostisera och bedömningen måste alltid ske akut. Beslutet om fasciotomi behövs eller inte ligger helt på kirurgens individuella bedömning. Det gör att antalet fasciotomier varierar stort mellan kirurger – beroende på vilket riskbeteende och vilka kunskaper man har som kirurg. Ofta vågar man helt enkelt inte avstå fasciotomi av rädsla för att muskeln ska dö.

Det Jörg Schilcher ska studera är om det finns biomarkörer som kan användas för att diagnostisera akut kompartmentsyndrom på ett objektivt sätt.

Liknar en hjärtinfarkt

– Kompartmentsyndrom liknar en hjärtinfarkt, säger han. Och där finns det biomarkörer i blodet som visar hur hjärtmuskeln mår. På samma sätt skulle biomarkörer kunna användas för att fatta beslut om operation i samband med akut kompartmentsyndrom. Vi vet att alla patienter med frakturer har lätt förhöjda värden av de här biomarkörerna, men vi vet inte var normalvärdet ligger.

En del i studien handlar därför om att få en bild av hur normalnivåerna ligger hos patienter med tibiafrakturer. Dessutom ska Jörg Schilcher och hans team studera nivåerna hos patienter som drabbas av akut kompartmentsyndrom som en komplikation till en tibiafraktur. Detta för att se om värdet stiger, när det stiger och vid vilka nivåer en patient är i riskzonen.

– Vi vill kunna definiera ett tröskelvärde när en operation behöver göras, säger han. Det skulle ge en trygghet att våga avstå operation och det skulle få ner antalet onödiga ingrepp.

"Väldigt roligt"

Studien har redan inletts och genomförs på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Länssjukhuset i Kalmar. Jörg Schilcher är mycket glad att hans forskningsstudie är årets FORSS-projekt.

– Det är alltid väldigt roligt att få stöd för sin forskning, säger han. Jag och min doktorand Abraham Nilsson har lagt ner vår själ i det här och får man pengar är det en bekräftelse på att fler tycker att det är ett bra projekt.

– FORSS är oerhört viktigt för forskningen i vår region. Och det gäller inte enbart pengarna, utan att vi har en samarbetsyta och en struktur där man kan ta ett projekt från ett sjukhus till ett annat och komma igång med det på väldigt kort tid. Genom samarbetet får vi en bra hävarm för våra forskningsidéer.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen