Region Östergötland

Nu blir Företagsjouren permanent

[2019-02-28]

2018 var ett framgångsrikt år för Företagsjouren, som stödjer företag i kris. I Östergötland ledde insatserna till att 164 arbetstillfällen kunde räddas. Vid årsskiftet blir Företagsjouren en permanent verksamhet.

Bilden visar Göran Qvarnström

Företagsjouren startades 2009 med stöd från tillväxtverket och drivs i dag gemensamt av Region Östergötland och Region Jönköpings län. Regionerna har samarbetat sedan 2016 och hösten 2018 tecknade de ett nytt samarbetsavtal. I Jönköping är verksamheten permanent, och i Östergötland blir den det från och med nästa år.

– Med företagsjouren främjar vi företagens utveckling, undviker personliga ekonomiska tragedier och räddar hotade arbetstillfällen. Genom att långsiktigt erbjuda dessa tjänster tillsammans med Region Jönköpings län stärker vi vårt erbjudande ytterligare, säger Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland.

Under de snart tio år som Företagsjouren funnits har den arbetat med 580 företag med totalt 5 849 anställda. Närmare 1 900 arbetstillfällen har kunnat räddas. I Östergötland resulterade insatserna under 2018 i 164 räddade arbetstillfällen och 48 företag som fått olika former av stöd.

Verksamheten vänder sig till små och medelstora företag i regionen som av olika anledningar hamnat i kris. Orsaken är ofta ekonomiska bekymmer men det kan även handla exempelvis om ägarfrågor som generationsväxling eller avtalsfrågor. Företagsjouren hjälper till att analysera situationen, bedöma vilka möjligheter som finns och skapa handlingsplaner. Utöver de egna rådgivarna finns tillgång till ett nätverk av specialistkompetenser som kan behövas, exempelvis revisorer, jurister, företagsmäklare, personalvetare och psykologer. Rådgivningen kostar ingenting för företagaren.

– Vi är en neutral samtalspartner som och kan bidra med kunskap och erfarenhet från många branscher och se företaget ur andra perspektiv, säger Göran Qvarnström, projektledare och företagsrådgivare vid Företagsjouren.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

 

Denna webbplats