Region Östergötland

Nu blir Ellen barnmorska

[2019-06-03]

Ellen Dahlberg är sjuksköterskan som vidareutbildat sig till bristyrket barnmorska. Några dagar efter examen börjar hon arbeta på förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping (US). ”Det ska bli roligt och spännande”, säger hon.

Bilden visar Ellen Dahlberg som går uppför en trappa.

Sjuksköterskor i Region Östergötland har sedan några år tillbaka kunnat söka utbildningstjänster för att specialistutbilda sig inom bristyrken och behålla lönen under studietiden. På Barn- och kvinnocentrum har exempelvis en satsning på barnmorskor gjorts, som nu kunnat utökas med hjälp av extra statsbidrag.

– Det är en jättebra möjlighet att få gå en utbildning och en trygghet att veta att man har en anställning när man är klar. Det har också varit positivt att ha kontakt med sin framtida arbetsplats under utbildningen, säger Ellen Dahlberg.

Hon är snart klar med ett och halvt års utbildning till barnmorska vid Linköpings universitet. Sedan hon tog sjuksköterskeexamen 2008 har hon arbetat på medicinkliniken i Norrköping på medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) i Linköping.

– Redan när jag läste till sjuksköterska hade jag som mål att bli barnmorska. Det är en rolig patientgrupp där merparten är friska, säger Ellen Dahlberg som nu ska börja jobba på förlossningsavdelningen på US i Linköping.

Viktig för kompetensförsörjning

– Satsningen på utbildningstjänster är jätteviktig för vår framtida kompetensförsörjning och för patientsäkerheten, säger Lotta Tydén, vårdenhetschef på förlossningen och BB på US i Linköping.

De som vidareutbildar sig skriver en överenskommelse med blivande chef inom kvinnoklinikerna i Norrköping eller Linköping. Utbildningstjänsten omvandlas till en tillsvidareanställning efter examen.

– För att kvinnor ska känna trygghet hos oss är det helt avgörande att det finns närvarande barnmorskor som ger stöd före, under och efter förlossningen, säger Ulrica Ottosson, vårdenhetschef på förlossningsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Teambaserat arbetssätt

Satsningen för att få fler barnmorskor gör även att de båda förlossningsavdelningarna kan säkra kompetensen i det teambaserade arbetssätt som gynnat både patienter och medarbetare. En erfaren barnmorska, undersköterska och läkare jobbar i team med en mindre erfaren medarbetare i samma yrke.

– Det har varit en stor fördel att jobba så när jag har praktiserat. Det finns alltid någon att fråga och det blir en bättre vård när man hjälps åt. Dessutom tycker jag att det är bra för stämningen i personalgruppen, säger Ellen Dahlberg.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

 

Om statsbidraget
Mellan 2018 och 2022 satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting över en miljard kronor extra på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. År 2018 innebar det att Region Östergötland fick 69 miljoner kronor extra att använda för att förstärka just dessa områden. Flera satsningar har gjorts och kommer att göras i regionen för att alla föräldrar ska få en tryggare vård – före, under och efter graviditet.