Region Östergötland

Nu är SKL:s upplaga av ”På gång inom EU här”

[2019-01-16]

Nu har vårens nummer av SKL:s ”På gång inom EU” kommit. I den kan du läsa om aktuell information, vilka frågor som är på agendan och vad som har hänt inom EU som påverkar och berör kommuner och regioner.

SKL:s utgåva "På gång inom EU" publiceras en gång i halvåret. Den ger en överblick av vilka frågor som diskuteras inom EU, och som är av vikt för kommuner och regioner. I denna utgåva är det stort fokus på kommande långtidsbudget 2021-2027, den sociala dimensionen av EU, förbud mot engångsprodukter av plast, EU:s vattendirektiv och den europeiska planeringsterminen.

Nytt för i år är att SKL kommer att webbsända fyra stycken seminarier om aktuella frågor. Första webbsändningen är den 22 januari.

Mer information om vårens upplaga och de kommande webbsändningarna finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75