Region Östergötland

Nöjdare inringare och kortare väntetider

[2019-02-07]

De flesta som ringer 1177 Vårdguiden i Östergötland är mycket nöjda med tjänsten. Dessutom har väntetiden förkortats och färre får besked om att telefonkön är full. Det visar den årliga nöjdhetsmätningen.

Bilden visar en medarbetare i telefonrådgivning.

– Det här är en temperaturmätare på hur tjänsten fungerar och jag kan konstatera att ett redan bra resultat har blivit ännu bättre. Det har att göra med att vi samarbetar 24-7 med andra regioner, säger Malou Lindberg, verksamhetschef i Region Östergötland för 1177 Vårdguiden på telefon.

Sedan juni 2018 hjälps sjuksköterskor från fyra regioner åt att svara på samtal till 1177 Vårdguiden under dygnets alla timmar. Dessa är Region Halland, Region Dalarna, Region Jönköping och Region Östergötland.

Beröm för bemötande

Nu syns samarbetet även i statistiken. Enligt den årliga mätningen har nöjdkundindex hos inringarna i Östergötland ökat från 78 till 81. Värden över 75 står för "mycket nöjda". Särskilt bemötandet är den faktor som östgötarna ger högst betyg (92). Även när det gäller väntetider har index ökat, från 53 till 57.

Samarbetet har inte bara lett till att nöjdheten har ökat, det har också i det närmaste tagit bort de överbelastade telefonköerna.

– Färre inringare får beskedet att samtalskön är full. Det är en framgång tycker jag eftersom vårt mål är att alla som ringer till 1177 ska få en plats i kön, säger Malou Lindberg.

Nu fortsätter arbetet för att få ner kötiderna ytterligare. Målsättningen är att de flesta samtalen ska vara besvarade inom tio minuter.

– Riktigt där är vi inte i dag, men vi arbetar vidare med det målet i sikte, säger Malou Lindberg.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85