Region Östergötland

Neonatalvård med familjen i centrum

Sjuksköterska arbetar i ett intensivvårdsrum

[2019-08-08]

Familjen är i fokus i neonatalvården i Östergötland. Genom fler vårdplatser och fler medarbetare stärks vården för de allra yngsta ytterligare.

Två sjukvårdsanställda kvinnorEn sjukvårdsanställd man

– Vi arbetar hela tiden för barnets bästa och det bästa för barnet är att ha familjen nära, säger Linda Ekstrand, vårdenhetschef på den neonatala intensivvårdsavdelningen (neonatal-IVA) på Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Hon och några kollegor visar oss in i ett rum som har en tiger på skylten utanför. I rummet finns en kuvös och en respirator. Intill kuvösen står en säng, en möjlighet för familjemedlemmar att få vila och vara intill barnet dygnet runt, även i ett intensivvårdsrum. Ytterligare ett rum finns bakom en skjutdörr och via en expedition med fönster kan personalen överblicka de båda rummen.

– Att ha det så är bra både sett ur ett familjeperspektiv och ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säger Elin Brogren, också vårdenhetschef på neonatal-IVA på US.

Flera satsningar

Här och på neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdas för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn.

– Hos oss vårdar vi inte barn som behöver respirator, men vi samarbetar med US och ibland kan barn som är lite friskare där flyttas hit och de som är lite sjukare här flyttas dit, förklarar Magnus Brüde, vårdenhetschef på neonatalavdelningen i Norrköping.

Både där och vid neonatal-IVA på US har flera satsningar för att möta det ökande behovet av neonatalvård gjorts, bland annat med hjälp av extra statsbidrag.

– Vi rekryterar för en sjuksköterskelinje till, så att det alltid kan vara två sjuksköterskor på natten. Vi kommer också att öppna två vårdplatser till så att det blir totalt åtta. Det gör vi i samband med att vi flyttar till andra lokaler om ett år, säger Magnus Brüde.

För hela familjen

På US har till exempel intensivvårdsplatserna kunnat ökas från sju till nio och 26 nya medarbetare, främst barnsköterskor och sjuksköterskor, anställas sedan 2016. Neonatalvården har utvecklats över tid och vid neonatal-IVA på US kan fulla insatser göras för barn födda så tidigt som i graviditetsvecka 22. Samtidigt föds fler barn och riskgraviditeter liksom komplicerade förlossningar ökar.

– Vi vill kunna svara upp till det ökade behovet. Den här verksamheten kräver mycket personal då det handlar om intensivvård dygnet runt. Vi har också satsat på att familjerna ska ha enkelrum, vilket även det kräver fler medarbetare, säger Linda Ekstrand.

Text: Cecilia Ottosson/Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 78 29

Om statsbidraget
Mellan 2018 och 2022 satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) över en miljard kronor extra på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. År 2018 innebar det att Region Östergötland fick 69 miljoner kronor extra att använda för att förstärka just dessa områden. Flera satsningar har gjorts och kommer att göras i regionen för att alla föräldrar ska få en tryggare vård – före, under och efter graviditet.