Region Östergötland

Motala först ut med pilotprojekt

Tomas Kurakovas från Litauen och Ioannis Doulgerakis och Adamantia Dereka från Grekland tillsammans med Sara Kinert.

[2019-09-18]

Allmäntjänstgöring, AT, för nyutexaminerade läkare ska fasas ut. Istället kommer bastjänstgöring. På Lasarettet i Motala pågår ett pilotprojekt för att testa den nya vidareutbildningen.

2021 förväntas läkarutbildningen förlängas från fem till sex år. Det innebär att nyutexaminerade läkare får sin legitimation direkt, utan AT-tjänstgöring. Istället fortsätter de till bastjänstgöringen som fungerar som ett körkort till specialiseringstjänstgöringen, ST.
De första läkarna med svensk utbildning påbörjar alltså bastjänstgöringen år 2027.

Men redan i juli 2020 startar bastjänstgöringen för läkare som kommer till Sverige från andra länder, och som ett av de första sjukhusen i landet har nu Lasarettet i Motala (LiM) inlett ett pilotprojekt för att utvärdera utbildningen.

– Utländska läkare är inte en homogen grupp. De har olika utbildning beroende på var de kommer ifrån och det här är ett sätt att introducera dem i den svenska sjukvården på samma villkor, säger Sara Kinert, studierektor på International office och ansvarig för projektet på LiM.

Alla ska klara målen

– Bastjänstgöringen kommer att vara målstyrd, fortsätter Sara. Det betyder att de nya läkarna kan klara de tio målen på ett år men att det också kan ta betydligt längre tid. Ingen får gå vidare till ST utan att ha uppfyllt målen.

I pilotprojektet på LiM är sex utländska läkare anställda. Bland dem Adamantia Dereka och Ioannis Doulgerakis från Grekland och Tomas Kurakovas från Litauen.

– Vi har just avslutat en dag som handlade om juridik inom sjukvården. Det var inte lätt att förstå på svenska, säger Tomas.

Består av olika delar

Basutbildningen i piloten startar med en månads introduktionskurs och fortsätter sedan med handledd tjänstgöring i primärvården i tre månader, på medicinkliniken i tre månader och sedan inom psykiatrin i två månader. Dessutom erbjuds de utländska läkarna en kommunikationskurs i svenska i samarbete med Folkuniversitetet.

Tomas är utbildad kirurgassistent och har arbetat två år i Litauen. Han sökte sig till Sverige för att Skandinavien håller en bra medicinsk nivå och för att teknologin har kommit längre.

– Det är mindre stress här, säger han. Läkarna har mer tid för varje patient vilket betyder att kvaliteten på vården blir högre.

Adamantia är utbildad i internmedicin och Ioannis i kirurgi. De hade arbetat i tio månader i Grekland när de fick syn på annonsen för pilotprojektet.

– Det är precis vad vi behöver, säger Adamantia. Vi kan inte få en AT-tjänst här eftersom vi har legitimation och vi har jättesvårt att få ST-tjänster eftersom vi inte har några referenser och saknar erfarenhet från den svenska sjukvården. Det här är perfekt för oss!

Textansvarig: Anna Lindén